การศึกษาข้าราชการไทยข่าวทั่วไปข่าวพาดหัว

กองรักษาความปลอดภัย กรมสรรพาวุธทหารเรือ มอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการ กว่า 1.6 แสนบาท

กองรักษาความปลอดภัย กรมสรรพาวุธทหารเรือ มอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการ กว่า 1.6 แสนบาท ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด 19 อย่างเคร่งครัด


ในวันนี้ 19 พ.ย.64 นาวาโท บุญเอื้อ สุวรรณ์ ผู้บังคับกองรักษาความปลอดภัย กรมสรรพาวุธทหารเรือ เป็นประธาน ในพิธีมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดา ข้าราชการในสังกัด ประจำปี 2564 จำนวน 69 ทุน เป็นจำนวนเงิน 162,000 บาท ณ ห้องประชุม กองรักษาความปลอดภัย กรมสรรพาวุธทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี


นาวาโท บุญเอื้อ สุวรรณ์ ผู้บังคับกองรักษาความปลอดภัย กรมสรรพาวุธทหารเรือ กล่าวว่าในสภาวะปัจจุบัน การศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญ ผู้ที่จะมีความเจริญก้าวหน้า และมีความสำเร็จในอนาคต จะต้องเป็นผู้มีความรู้ เพื่อที่จะได้นำความรู้ไปประกอบวิชาชีพตามความถนัดของแต่ละคน และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุตรหลานของข้าราชการ
กองรักษาความปลอดภัย กรมสรรพาวุธทหารเรือ มีการศึกษาที่สูงขึ้น และเป็นการแบ่งเบาภาระให้กับครอบครัว จึงได้จัดสรรเงิน จำนวน
162,000 บาท จากดอกผลกำไรของกองทุนสวัสดิการภายในหน่วย ที่กองทัพเรือ ได้จัดสรรให้นำมาเป็นทุนการศึกษามอบให้กับบุตรข้าราชการในสังกัด จำนวน 69 ทุน ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึง ระดับอุดมอุดมศึกษา


และขอให้ได้นำเงินทุนการศึกษา
ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อการศึกษาของแต่ละคน และขอให้ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาในวันนี้ ได้ตั้งใจเล่าเรียน ศึกษาหาความรู้ มุ่งมั่นที่จะนำความสำเร็จมาสู่ตนเอง และครอบครัว เป็นบุตรที่ดีของพ่อแม่ และเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ ต่อไปในภายหน้า
สำหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้ อยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัส โควิด 19 อย่างเคร่งครัด

ภาพ/ข่าว นิราช/นันฐพล/พิชญ์ฐญา ทิพย์ศรี จ.ชลบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก