ข้าราชการไทยข่าวพาดหัวจิตอาสาช่วยชาวบ้าน

เชียงราย – เหล่ากาชาดฯ กลุ่มที่ 2 ร่วมกับ สสจ.เชียงราย รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ กิ่งกาชาด อ.เชียงแสน ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ หอประชุม อ.เชียงแสน

 

เชียงราย – เหล่ากาชาดฯ กลุ่มที่ 2 ร่วมกับ สสจ.เชียงราย รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ กิ่งกาชาด อ.เชียงแสน ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ หอประชุม อ.เชียงแสน

วันจันทร์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 -12.00 น. นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ คณะกรรมการ – สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย กลุ่มที่ 2 ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ กิ่งกาชาดอำเภอเชียงแสน ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ หอประชุมอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยมีผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น 101 ราย ได้ปริมาณโลหิต 40,050 ซีซี มีผู้แสดงความจำนง บริจาคดวงตา จำนวน 15 ราย อวัยวะ 15 ราย และบริจาคร่างกาย ให้แก่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 14 ราย

ปัญธิพงศ์  ศิริโชคธนากูล / จ.เชียงราย รายงาน