ข้าราชการไทยข่าวพาดหัวตรวจสอบ

เชียงราย – กอ.รมน.จังหวัด. ช.ร. ตรวจสอบแรงงานต่างด้าว ตามแคมป์งานก่อสร้างและที่พักคนงานก่อสร้าง

เชียงราย – กอ.รมน.จังหวัด. ช.ร. ตรวจสอบแรงงานต่างด้าว ตามแคมป์งานก่อสร้างและที่พักคนงานก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2564 เวลา 09.00-16.30น. พ.อ. กิตติพล ไพรหิรัญ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร. (ท.) มอบหมายให้ พ.ต.ท. สุนทร เชยบาน หน.กลุ่มประสานความมั่นคงฯ ,ร.ต.อ.พัชรวัฒน์ ทวีวุฒิรัชต์ จนท.ปฎิบัติการฯ บูรณาการประสานงานขับเคลื่อนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมทำการตรวจสอบแรงงานต่างด้าว

และผู้ติดตามในสถานที่ทำงาน แคมป์งานก่อสร้างและที่พักอาศัยของแรงงานต่างด้าวรวมทั้งผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ดังนี้

 

1.แคมป์งานก่อสร้าง รพ.มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวน 2 จุด

2.แคมป์งานก่อสร้าง บริเวณบ้านสันทราย ต.สันทรายจ.ช.ร.

โดยได้ทำการจัดทำทะเบียนและตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและให้คำแนะนำให้นายจ้างแรงงานปฎิบัติตามมาตราการป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า 2019

 

ในสถานที่ทำงานและที่พักอาศัยอย่างเคร่งครัดและแนะนำให้ทำการฉีดวัคซีน

ให้ครบตามกำหนดและ

ให้ทำการจัดทำเอกสารของแรงงานให้ถูกต้องตามกฎหมายที่กำหนด

ปัญธิพงศ์ ศิริโชคธนากูล / จ.เชียงราย รายงาน