ข้าราชการไทยข่าวพาดหัว

ผอ.ศรชล.ภาค 1 มั่นใจการฝึกซ้อม ศรชล.พร้อมดูแลผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

ผอ.ศรชล.ภาค 1 มั่นใจการฝึกซ้อม ศรชล.พร้อมดูแลผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
ผอ.ศรชล.ภาค 1 ตรวจเยี่ยมการฝึกปฏิบัติการร่วม ศรชล. ประจำปี 2563 พร้อมชื่นชมการฝึกซ้อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เมื่อวันที่ 5 ส.ค.63 พลเรือโท สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 และผู้บัญชาการทัพเรือภาค 1 (ผอ.ศรขล.ภาค 1/ผบ.ทรภ.1) ตรวจเยี่ยมกำลังพลใน ศรชล.ภาค 1 และผู้แทนหน่วยงานหลักของ ศรชล.ภาค 1 ที่เข้าร่วมการฝึกปัญหาที่บังคับการ (CPX) การฝึกปฏิบัติการร่วม ศรชล. ประจำปี 2563 โดยมี พลเรือตรี ชาติชาย ทองสะอาด ผู้อำนวยการสำนักฝ่ายอำนวยการ ศรชล.ภาค 1 เป็นผู้อำนวยการฝึกปฏิบัติการร่วม ในส่วนของ ศรชล.ภาค 1 และมีผู้แทนหน่วยงานหลักของ ศรชล. ภาค 1 (ประกอบด้วย สถานีตำรวจน้ำ 3 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจน้ำ สำนักงานการขนส่งทางน้ำที่ 6 สาขาระยอง หน่วยสืบสวนปราบปรามชลบุรี ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก จ.ระยอง ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 จ.ระยอง)

ร่วมให้การต้อนรับพร้อมบรรยายสรุป โครงสร้างการจัดหน่วยฝึกฯ แบ่งเป็น ส่วนควบคุมการฝึก ส่วนรับการฝึก และส่วนประเมินผลการฝึกฯ ทั้งนี้ ศรชล.ภาค 1 เป็นหน่วยงานในส่วนรับการฝึกฯ โดยมีวัตถุประสงค์การฝึกฯ เพื่อทดสอบแนวความคิดในการปฏิบัติการและการบัญชาการเหตุการณ์/การอำนวยการตามสถานการณ์ของ ศรชล. และเพื่อทดสอบขีดความสามารถในการ บูรณาการกำลังทางเรือ ในการปฏิบัติการร่วม รวมทั้งชี้แจงแนวความคิดและสถาน การณ์การฝึกฯ ในห้วงระหว่างวันที่ 3-7 ส.ค.63 ณ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ ศรชล.ภาค 1 (อาคาร บก.ศรชล.ภาค 1) อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

การนี้ พลเรือโท สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผอ.ศรชล.ภาค 1/ผบ.ทรภ.1 ได้มอบแนวทางและนโยบายในการฝึกปฏิบัติการร่วม ให้แก่ผู้แทนหน่วยงานที่เข้ารับการฝึกปัญหาที่บังคับการ (CPX) ให้มุ่งเน้นในการบูรณาการ ร่วมกันระดมความคิด ใช้ขีดความสามารถและทรัพยา กร ในการแก้ไขปัญหาการบริหารวิกฤต การณ์ระดับชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมเผชิญสถานการณ์ในพื้นที่ทางทะเล ที่อาจเกิดขึ้นจริงในอนาคตอันใกล้ ตามแนวโน้มการวิเคราะห์สถานการณ์ การฝึกของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

ภาพ ข่าว : กองสารนิเทศ สน.ฝอ.ศรชล. ภาค 1
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645