ข่าวพาดหัวจิตอาสาช่วยชาวบ้าน

สำนักงานประชาสัมพันธ์จันทบุรี นำคณะออกเดินรณรงค์ ร่วมใจ กำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เฉลิมพระเกียรติ ศาสตร์ตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชวนารี ให้ความรู้พ่อค้า แม่ค้า ประชาชนในตลาดคลองถมเขาไร่ยา

สำนักงานประชาสัมพันธ์จันทบุรี นำคณะออกเดินรณรงค์ ร่วมใจ กำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เฉลิมพระเกียรติ ศาสตร์ตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชวนารี ให้ความรู้พ่อค้า แม่ค้า ประชาชนในตลาดคลองถมเขาไร่ยา

ที่ตลาดคลองถมเขาไร่ยา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี ได้นำเจ้าหน้าที่ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพออกเดินรณรงค์ให้ความรู้แก่พ่อค้า – แม่ค้า และประชาชนที่มาเลือกซื้อสินค้าภายในตลาด ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ซึ่งการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้มีการแจกเอกสารให้ความรู้ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ลดความเสี่ยงจากโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดสิ้นไปจากจังหวัดจันทบุรีและได้รับความสนใจจากประชาชน พ่อค้า แม่ค้าในตลาดนัดคลองถมเขาไร่ยาเป็นจำนวนมากมีการสอบถามเรื่องการป้องกัน การรักษา การให้บริการ สถานที่ วันเวลา และขั้นตอนการนำสุนัข – แมว ไปฉีดวัคซีน รวมทั้งการทำหมันควบคุมประชากร

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก