ข่าวพาดหัวป้องกัน COVID-19เทคโนโลยี

จันทบุรี – ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ เน้นย้ำขอความร่วมมือดาวน์โหลดและใช้แอพพลิเคชั่นไทยชนะ เพื่อการติดตามป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

จ.จันทบุรี ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ เน้นย้ำขอความร่วมมือดาวน์โหลดและใช้แอพพลิเคชั่นไทยชนะ เพื่อการติดตามป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันนี้ ( 6 ส.ค.63 ) ที่ห้องประชุมพลอยจันท์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี นายอลงกรณ์ แอคะรัจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดจันทบุรี กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยครั้งนี้มีวาระการประชุมที่สำคัญคือมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนดหลัง ศบค.ผ่อนคลาย โดยเฉพาะการใช้แพลตฟอร์มไทยชนะที่จะต้องใช้อย่างจริงจัง และประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการป้องกันตัวเอง ที่ผ่านมาสถานบันเทิงบางแห่งในจันทบุรีถึงแม้จะมีการคัดกรองตามมาตรการที่ราชการกำหนด แต่กลับพบว่าผู้ไปใช้บริการไม่ได้กรอกข้อมูลที่แท้จริง บางรายใส่ชื่อปลอม นามสกุลปลอม

จึงจำเป็นที่จะต้องให้ใช้มาตรการคัดกรองผ่านแพลตฟอร์มไทยชนะควบคู่กับการรักษาความสะอาด นอกจากนี้จังหวัดจันทบุรียังมีคนไทยที่ทำงานอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านกัมพูชาและประสงค์ขอกลับประเทศผ่านจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลม อ.โป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรีกำลังทำหนังสือหารือไปยังกระทรวงมหาดไทยให้หารือสถานทูตไทยในกัมพูชา เพื่อขอทราบจำนวนคนไทยทั้งหมดที่แจ้งประสงค์กลับเข้าไทย ไว้เป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการ ทั้งนี้จะได้จัดสถานที่รองรับได้อย่างเพียงพอและขอให้ส่งเข้ามา ณ ด่านบ้านแหลมไม่น้อยกว่า 5 คนต่อครั้ง ขณะเรื่องการนำเข้าแรงงานเพื่อการเกษตรทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลมนั้น เมื่อคณะกรรมการป้องกันโรคติดต่อมีมติเห็นชอบในวันนี้ แล้ว จังหวัดจะทำหนังสือขออนุญาตทาง ศบค.ต่อไป

นอกเหนือจากนี้ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องที่หน่วยงาน องค์กรขอจัดกิจกรรม อาทิ การจัดกิจกรรม เดิน – วิ่งตามรอยพระเจ้าตาก ในวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม เป็น วันเสาร์ที่ 12 กันยายน ซึ่งมีผู้สมัครมากถึง 2,000 คน ทางสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรีได้เตรียมความพร้อมตามมาตรการป้องกันโควิด -19 ไว้แล้วอย่างรัดกุม ส่วนการจัดงาน เที่ยวเมืองจันท์ วันสินค้าไทย เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดจันทบุรี ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21 – 30 สิงหาคม ณ สนามกีฬากลาง ขอให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโควิด -19 และปฏิบัติตามคำแนะนำของคณะกรรมการอย่างเคร่งครัด

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก