ข่าวพาดหัวองค์กรงานสาธารณกุศลอาสาสมัครหน่วยกู้ชีพ-กู้ภัยอุบัติเหตุ

มูลนิธิกุศลศรัทธาสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมกับหน่วยเกี่ยวข้อง กรณี เรือเฟอร์รี่ ล่ม

วันที่ 6 สิงหาคม 2563  มูลนิธิกุศลศรัทธาสุราษฎร์ธานี

ได้ส่งตัวแทน เข้าร่วมการประชุมหารือร่วมกัน ระหว่างหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง กรณีเรือเฟอร์รี่ล่ม ของบริษัทเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด มหาชน ที่ประสบเหตุล่ม ณ.บริเวณเกาะสี่ เกาะห้า อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ.ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอดอนสัก จ.สุราษฏร์ธานี

ภาพ/ข่าว โดย กู้ภัย1222 ทีมข่าว ทั่วไทยนิวส์ จ.สุราษฎร์ธานี