ข่าวทั่วไปจิตอาสาช่วยชาวบ้าน

เหล่ากาชาดฯ กลุ่มที่ 4 ร่วมกับ สสจ.เชียงราย รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ กิ่งกาชาด อ.เวียงชัย ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงชัย

 

เหล่ากาชาดฯ กลุ่มที่ 4 ร่วมกับ สสจ.เชียงราย รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ กิ่งกาชาด อ.เวียงชัย ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงชัย

วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 -12.00 น. นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ คณะกรรมการ – สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย กลุ่มที่ 4 ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ กิ่งกาชาดอำเภอเวียงชัย ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย โดยมีผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น 80 ราย ได้ปริมาณโลหิต 30,400 ซีซี มีผู้แสดงความจำนง บริจาคดวงตา จำนวน 6 ราย อวัยวะ 6 ราย และบริจาคร่างกาย ให้แก่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 6 ราย

ปัญธิพงศ์  ศิริโชคธนากูล / จ.เชียงราย รายงาน