ข้าราชการไทยข่าวพาดหัว

กองบิน 5 ปล่อยลูกหอยตลับ 5.5 แสนตัว ในโครวงการพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ

กองบิน 5 ปล่อยลูกหอยตลับ 5.5 แสนตัว ในโครวงการพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ

วันที่ 6 สิงหาคม ที่บริเวณหน้าพลับพลาที่ประทับ อ่าวมะนาว กองบิน 5 อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ นาวาอากาศเอก ชยศว์ สวรรค์สรรค์ ผู้บังคับการกองบิน 5 เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ตามพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีนาถ ภายหลังศึกษาและน้อมนำแนวพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญ ตระหนักถึงคุณค่าทรัพยากรทางทะเล เพื่อใช้พื้นที่บริเวณอ่าวมะนาวให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยได้รับการสนับสนุน จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเพาะเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์หอยตลับที่สมบูรณ์ ได้จากการคราดหอยตลับในช่วงฤดูร้อน ซึ่งเป็นช่วงที่มีการเจริญเติบโตสูงสุด จากนั้นนำพ่อแม่พันธุ์ดำเนินกรรมวิธีในการผสมพันธุ์ และทำการเพาะเลี้ยง ลูกหอยตลับที่มีสภาพสมบูรณ์ พร้อมทำการปล่อยในพื้นที่อ่าวมะนาว

นาวาอากาศเอก ชยศว์ สวรรค์สรรค์ ผู้บังคับการกองบิน 5 กล่าวว่า เจ้าหน้าที่นำลูกหอยตลับจำนวน 5.5 แสนตัว นำลูกหอยไปปล่อยในระดับน้ำลึก 10 เมตร ห่างจากฝั่งประมาณ 1 กิโลเมตร โดยทยอยปล่อยลูกหอยกระจายในวงกว้าง จากนั้นลูกหอยจะเจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยในระยะเวลา 5 – 7 เดือน กระแสน้ำจะพัดพาหอยไปอยู่บริเวณพื้นทรายและเลน ทั่วหาดทรายอ่าวมะนาว เนื่องจากมีระบบนิเวศน์ที่สมบูรณ์ เป็นพื้นที่ห้ามทำการประมง จึงส่งผลให้ลูกหอยตลับเจริญเติบโตได้ดี

พิสิษฐ์   รื่นเกษม / ผู้สื่อข่าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 099 339 6444