ข่าวทั่วไปข่าวพาดหัว

ตราด – ทต.เกาะช้างปรับภูมิทัศน์สองข้างถนน ปลูก“ต้นทองอุไร”ออกดอกเหลืองอร่าม!

ข่าว / ทต.เกาะช้างปรับภูมิทัศน์สองข้างถนน ปลูก“ต้นทองอุไร”ออกดอกเหลืองอร่าม!


วันที่ 26 พ.ย. 64 นายสัญญา เกิดมณี นายกเทศมนตรี ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด เปิดเผยว่าในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ตนเองจะใช้เวลาช่วงวันหยุดราชการ และช่วงที่ว่างเว้นจากงานในหน้าที่ ร่วมกับ นายวิทยา ประวาศวิล ที่ปรึกษานายกฯ-นายธนนท์ ทองใบ ประธานสภาฯ-นายสมทบ ทังสานันท์ เลขานุการนายกฯ- น.ส.ลาวัลย์ เผอิญอ่อน เลขานุการสภาฯ-นายอำนาจ บุญลอย สมาชิกสภาฯเขต 2-นายอัศวิน เต็มใจ ผช.ผญบ.หมู่ 3 ต.เกาะช้าง-พนักงานเทศบาลฯ และจิตอาสาจำนวนหนึ่ง ได้ออกดำเนินการตัดหญ้า ถอนหญ้า ใส่ปุ๋ย ตัดแต่งพุ่ม “ต้นทองอุไร” ที่ทางเทศบาล ต.เกาะช้างได้ทำการปลูกไว้สองข้างถนน เพื่อให้เกิดความสวยงามและไม่ให้ลำต้นสูงมาก พร้อมนำไม้ทำการปักค้ำต้นที่โค่นล้มและลำต้นเอนเอียงเนื่องจากแรงลม ซึ่งในปัจจุบัน “ต้นทองอุไร” ได้เจริญเติบโตมีหลายต้นได้ออกดอกเหลืองอร่ามสวยงามเต็มต้น


ย้อนไปเมื่อช่วงปลายเดือน พ.ค.64 ที่ผ่านมา ทางเทศบาล ต.เกาะช้าง ได้ดำเนินการปลูก “ต้นทองอุไร”สองข้างถนนรวมกว่า 2,500 ต้น เพื่อปรับภูมิทัศน์สร้างความสวยงามสองข้างถนน เริ่มตั้งแต่ 4 แยกบ้านคลองสน หมู่ 3 ต.เกาะช้าง-ชุมชนไก่แบ้ หมู่ 4 ต.เกาะช้าง (ถนนสายบน) ระยะทางประมาณ 17 กม. ถึงปัจจุบันผ่านมาประมาณ 5 เดือนกว่าๆได้พบว่า“ต้นทองอุไร”สองข้างถนนจำนวนหลายต้นได้ออกดอกเต็มต้นเป็นระยะๆ ตลอดเส้นทาง ในส่วน“ต้นทองอุไร”ที่ปลูกไว้โดนลมเสียหาย และน้ำขังโคนต้นล้มตายไป ทางเทศบาล ต.เกาะช้าง อยู่ระหว่างจัดหาต้นใหม่เพื่อนำมาปลูกทดแทน นอกจากนี้แล้ว นายสัญญา เกิดมณี นายกเทศมนตรี ต.เกาะช้าง ได้กล่าวว่าในโอกาสข้างหน้าจะดำเนินการปลูก “ต้นทองอุไร” สองข้างถนนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตของเทศบาล ต.เกาะช้าง เพื่อสร้างความสวยงามต่อไป
ภาพ/ข่าว วรโชติ เกาะช้าง -วิเชียร ม่วงสี ทีมข่าวภูมิภาค/รายงาน