ข้าราชการไทยข่าวพาดหัว

ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส ปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรม ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

 

ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส ปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรม ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 พลตำรวจตรี นรินทร์ บูสะมัญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธี ปล่อยแถว ณ สถานีตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ด้วยในห้วงที่ผ่านมาแนวโน้มการก่ออาชญากรรมคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ เช่น ปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ ลักทรัพย์ เพิ่งขึ้น ผู้ก่อเหตุได้ใช้อาวุธปืนในการก่อเหตุ โดยไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย เป็นเหตุให้กระทบต่อความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน สํานักงานตํารวจแห่งชาติจึงได้มีนโยบายให้ตำรวจภูธรจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ ดำเนินการระดมกวาดล้างอาชญากรรม ในพื้นที่รับผิดชอบ ระหว่างวันที่ 6-12 สิงหาคม 2563

โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายสำคัญ ได้แก่ อาวุธปืน อาวุธสงคราม ยาเสพติด คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ คดีเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ และหมายจับค้างเก่า โดยให้ตำรวจภูธรจังหวัดทั้งประเทศ บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทหาร ฝ่ายบุกครอง จัดให้มีการปล่อยแถวระดมกำลังในวันนี้ เวลา 16.00 น.พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อให้หน่วยกำลังดำเนินการบังคับใช้กฎหมายในการป้องกัน ครอบคลุม ปัญหาอาชญากรรมและระงับ ยับยั้งเหตุการณ์ความไม่สงบที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่


สำหรับในวันนี้มีหน่วยเข้าร่วมพิธีปล่อยแถว ประกอบไปด้วย สถานีตำรวจภูธรในสังกัดกองกำกับสืบสวน/กองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ/พิสูจน์หลักฐาน /ตำรวจท่องเที่ยว /ตำรวจน้ำ/ตำรวจทางหลวง/ กำลังทหารหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ /กำลังอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดนราธิวาส รวมจำนวนทั้งสิ้น 180 นาย

ข่าว.ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส