ข่าวพาดหัวศาสนา

สระแก้ว-พระราชทานน้ำหลวงอาบศพพระราชธรรมภาณี เจ้าอาวาสวัดสระแก้ว พระอารามหลวง อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว

สระแก้ว-พระราชทานน้ำหลวงอาบศพพระราชธรรมภาณี เจ้าอาวาสวัดสระแก้ว พระอารามหลวง อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว

เมื่อเวลา 16.00 น.วันที่ 6 ส.ค .ที่วัดสระแก้ว พระอารามหลวง อ.เมือง จ.สระแก้ว พระเทพรัตนมุนี เจ้าคณะภาค12 วัดสระเกศ กรุงเทพมหานคร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ พระราชธรรมภาณี (สุนาถ ติกขวีโร) อายุ 83 ปี พรรษา 66 ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว และเจ้าอาวาสวัดสระแก้วพระอารามหลวง ซึ่งมรณภาพด้วยโรคชรา ที่ รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว เมื่อวันที่ 4 ส.ค. ทีผ่านมา โดยมี นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผวจ.สระแก้ว เป็นประธานฝ่ายฆราวาสท่ามกลางคณะสงฆ์ และศิษยานุศิษย์กว่า500 คน สำหรับพิธีบำเพ็ญกุศลศพจัดระหว่างวันที่ 6-14 ส.ค.นี้ โดยเวลา 19.30 น.แสดงธรรมเทศนา และเวลา 20.00น.สวดพระอภิธรรมทุกวัน วันที่ 15 ส.ค.เวลา 16.00 น.พิธีวางดินพระราชทานบรรจุศพ ณ วัดสระแก้วพระอารามหลวง

 


พระราชธรรมภาณี เป็นพระเถระที่มีอาวุโสสูงอีกรูปหนึ่งของเมืองสระแก้ว อุปสมบทตั้งแต่วัยหนุ่ม เป็นพระที่มีความเมตตา มีศีลาจารวัตร ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ สร้างความประทับใจและความศรัทธาแก่ญาติโยมทั่วไปมีลูกศิษย์โดยทั่วไป พร้อมกันนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดได้อ่านประกาศคำสั่ง พระรัตนสราธิคุณ เจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว ตั้ง พระครูศรีรัตน์สรกิจ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระแก้ว รักษาการเจ้าอาวาสในคราวเดียวกัน.

นายยุทธนา พึ่งน้อย / ผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว