ข้าราชการไทยข่าวพาดหัว

กรรมาธิการฯ สภาผู้แทนราษฎร จะเข้าดูปัญหาชาวบ้าน อำเภอบางสะพานและบางสะพานน้อย ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ กว่า 120,000 ไร่

กรรมาธิการฯ สภาผู้แทนราษฎร จะเข้าดูปัญหาชาวบ้าน อำเภอบางสะพานและบางสะพานน้อย ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ กว่า 120,000 ไร่

วันที่ 7 ส.ค.63 นายนันทปรีชา คำทอง ประธานคณะกรรมการศูนย์ประสานงานแก้ไขปัญหาที่ดินนิคมสหกรณ์บางสะพาน กล่าวว่า หลังจากคณะทำงานได้ส่งหนังสือถึงสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และส่งเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พิจารณา ได้เห็นชอบลงนามและส่งต่อไปที่กรมป่าไม้แล้ว เพื่อขออนุญาตการใช้ในพื้นที่ของกรมป่าไม้ (ป.ส. 23) ล่าสุด ได้รับแจ้งจากจังหวัดว่า คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจรณาศึกษาปัญหาที่ดิน และการออกอกสารสิทธิในที่ดิน สภาผู้แทนราษฎร จะเดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับปัญหาที่ดิน การออกเอกสารสิทธิในที่ดิน จังหวัดประจวบฯ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ นิคมสหกรณ์บางสะพาน

โดยขณะนี้คณะทำงานฯร่วมก้บคณะกรรมการสหกรณ์นิคมบางสะพานและสมาชิกฯจะเข้าร่วมให้ข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา เพื่อผลักดันการที่กรมส่งสริมสหกรณ์ขอให้กรมป่าไม้ออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่ภายในขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป.ส. 23) และเตรียมพร้อมที่จะพาลงพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาให้เกษตรกว่า 7 พันรายในพื้นที่กว่า120,000 ไร่ เพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาในพื้นที่ต่อไป

ณัฐธภพ​ พันสาย​ / จ.ประจวบคีรีขันธ์​ รายงาน