ข่าวพาดหัวท่องเที่ยวเศรษฐกิจ

สมาคมโรงแรมไทยเข้มมาตรการควบคุมราคาห้องพักโครงการ”เราเที่ยวด้วยกัน”

สมาคมโรงแรมไทยเข้มมาตรการควบคุมราคาห้องพักโครงการ”เราเที่ยวด้วยกัน”

วันที่ 7 สิงหาคม นายอุดม ศรีมหาโชตะ อุปนายกสมาคมโรงแรมไทย ที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวหัวหิน – ชะอำ เปิดเผยว่า ขณะนี้สมาคมโรงแรมไทยขอแจ้งข้อมูลกรณีมีผู้บริโภคร้องเรียนหน่วยงานภาครัฐ ตามที่ปรากฏผ่านสื่อและ โชเชียลมีเดีย เรื่องการขึ้นอัตราค่าห้องพักของผู้ประกอบการโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” มีราคาสูงกว่าช่วงเวลาปกติมาก แม้ผู้บริโภคจะได้รับส่วนลดจากโครงการ แต่ยังต้องจ่ายค่าที่พักในราคาปกติ ทำให้ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค และขัดกับจุดประสงค์ของโครงการที่ต้องการเยียวยาทั้งผู้ประกอบการ และผู้บริโภคสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจหลังจากสถานการณ์โควิด 19

นายอุดม กล่าวอีกว่า สมาคมโรงแรมได้ประชุมร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)และชี้แจงคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การคุ้มครองผู้บริโภค เกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาการขึ้นราคาที่พักของผู้ประกอบการโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” โดยสรุปนโยบายและแนวทางปฏิบัติให้กับสมาชิกของสมาคมมีแนวทางปฏิบัติสำหรับโรงแรมที่ร่วมโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน”ราคาห้องพักที่นำเสนอในโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” จะต้องเป็นราคาที่ลดลงพิเศษกว่าราคาที่ขายปกติ โดยราคาห้องพักสุทธิต้องไม่สูงกว่าราคาที่โรงแรมเสนอขายในช่วง 6-8 เดือนที่ผ่านมา ราคาที่จองตรงกับโรงแรมจะต้องเท่ากับ หรือถูกกว่าราคาที่ขายผ่านการจองโรงแรมออนไลน์ หรือ Online Travel Agency (OTA) ราคาที่ขายผ่าน OTA และ ราคาที่โรงแรมให้กับ Wholesaler จะต้องเท่ากัน และโรงแรมจะต้องไม่ปรับเปลี่ยนราคาบ่อยครั้ง ทำให้ผู้บริโภคสับสน

พิสิษฐ์ รื่นเกษม / ผู้สื่อข่าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 0 9 9 3 3 9 6 4 4 4