ข่าวพาดหัวช่วยชาวบ้านท่องเที่ยวเศรษฐกิจ

SVL Group ชวนช้อปสินค้าชุมชน สู้วิกฤตโควิด-19

 

SVL Group ชวนช้อปสินค้าชุมชน สู้วิกฤตโควิด-19
นายชัชวาลย์ อิ่มบัญชร ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมภายนอก ตัวแทนผู้บริหารจาก SVL Group ร่วมให้กำลังใจชุมชนบางสะพาน ที่นำสินค้าและผลิตภัณฑ์มาร่วมจำหน่ายผ่าน เฟซบุ๊กไลฟ์ โดยทีมสื่อสารองค์กร SVL Group และทีมชุมชนสัมพันธ์และพัฒนาชุมชน เปิดช่อง live สด ชวนชุมชน ต.ธงชัย และ ต.พงษ์ประศาสน์ ขายสินค้าออนไลน์ผ่าน “เช็คอินบางสะพาน Live” ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ อ.บางสะพาน ชวนชุมชนปรับวิถีชีวิตใหม่ ได้รับการตอบรับที่ดี ทั้งจากพนักงาน SVL Group และออเดอร์จากการไลฟ์สด เพื่อร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน-นวัตวิถี รวมถึงเสริมศักยภาพให้ก้าวไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP

 


จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด–19 ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน โดยเฉพาะชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน รวมถึงพี่น้องชาวบางสะพาน SVL Group ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของชุมชน และเชื่อว่าการพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม ทั้งจากภาครัฐ ภาคประชาชน และองค์กรภาคีเครือข่าย เมื่อทุกส่วนร่วมมือกันสร้างประโยชน์จุดประกายให้ชุมชนได้พบโอกาสในการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายที่ทันสมัยตอบสนองความต้องการของลูกค้า ร่วมฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก สร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชน และสู้วิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน

พิสิษฐ์ รื่นเกษม / ผู้สื่อข่าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 099 3396 4 4 4