ข่าวทั่วไปข่าวพาดหัว

อุบลฯ – อาจารย์ใหญ่แห่งวงการเพลงเพื่อชีวิต “หงา คาราวาน” แบ่งปันประสบการณ์ด้านดนตรีในเวทีสัมมนา สุนทรียภาพทางดนตรีเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ ม.ราชภัฎอุบลราชธานี

อาจารย์ใหญ่แห่งวงการเพลงเพื่อชีวิต “หงา คาราวาน” แบ่งปันประสบการณ์ด้านดนตรีในเวทีสัมมนา สุนทรียภาพทางดนตรีเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ ม.ราชภัฎอุบลราชธานี

วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 ณ ห้องแสดงดนตรี ชั้น 2 อาคารศิลปกรรม นาฏศิลป์ และดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการ “สุนทรียภาพทางดนตรีเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีและพัฒนาคุณภาพชีวิต” ซึ่งสาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้พัฒนาศักยภาพด้านการขับร้องและการประพันธ์เพลงที่ถูกต้องตามหลักวิชาการดนตรี โดยทางสาขาได้เชิญ ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ ปี 2553 น้าหงา สุรชัย จันทิมาธร วงคาราวานที่ถือว่าเป็นอาจารย์ใหญ่ของวงการเพลงเพื่อชีวิต มาแบ่งปันถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์กว่า 48 ปี บนเส้นทางของบทกวีและบทเพลงของวงคาราวาน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษา และผู้เข้าร่วมสัมมนาให้มีทักษะทางด้านดนตรีและให้เสียงเพลงช่วยส่งเสริมสุขภาวะทางด้านจิตใจและมีสุนทรียะในการดำเนินชีวิต

รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัย ให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งความสุข สร้างคน สร้างปัญญา เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และสังคมไทยอย่างยั่งยืน เป็นต้นแบบด้านการพัฒนาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง” ซึ่งที่ผ่านมามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมุ่งเน้นพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีสุขภาวะที่ดีครบทุกด้าน และสาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีได้เล็งเห็นความสำคัญในการที่จะพัฒนาและเสริมสร้างสุขภาวะที่ดี เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ในการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความสุขของนักศึกษา บุคลากร และชุมชน จึงมีกิจกรรมดี ๆ ที่อยากเชิญชวนให้ทุกท่านได้เข้ามาร่วมงาน และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีพร้อมเปิดบ้านต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

นายเชิดชัย ทองถม(ท่านขุน)/อุบลราชธานี ภาพ/ข่าว