ข่าวพาดหัวช่วยชาวบ้าน

ฝนตกต่อเนื่องหายวันในจังหวัดจันทบุรี ชลประทานจังหวัด เปิดประตูระบายน้ำคลองภักดีรำไพเร่งพร่องน้ำลงสู่ทะเล ป้องกันผลกระทบในพื้นที่เศรษฐกิจเมืองจันทบุรี

ฝนตกต่อเนื่องหายวันในจังหวัดจันทบุรี ชลประทานจังหวัด เปิดประตูระบายน้ำคลองภักดีรำไพเร่งพร่องน้ำลงสู่ทะเล ป้องกันผลกระทบในพื้นที่เศรษฐกิจเมืองจันทบุรี

ฝนที่ตกลงมาต่อเนื่องหลายวัน ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี โดยเฉพาะเขตอำเภอเมือง รอบเขาสระบาป ถึงแม้ยังไม่มีสถานการณ์น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมขัง แต่เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และป้องกันมวลน้ำที่อาจส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนราษฎรในพื้นที่เขตเมืองจันทบุรีชลประทานจังหวัดจันทบุรี จึงได้เปิดประตูระบายน้ำคลองภักดีรำไพเพื่อเร่งระบายน้ำจากแม่น้ำจันทบุรี และคลองสาขาลงทะเลเตรียมพร้อมรับน้ำฝนที่ตกลงมาเพิ่มเติม

โดยมีเจ้าหน้าที่คอยสังเกตการณ์ปริมาณน้ำอย่างต่อเนื่อง และเป็นระบบตามหลักวิชาการ ทั้งการป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชั้นในเขตเศรษฐกิจเมืองจันทบุรี และ การเตรียมพร้อมสำรองน้ำเพื่อป้องกันภัยแล้งช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงฤดูแล้ง ขณะที่สถานการณ์น้ำโดยทั่วไปยังปกติ ปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาเป็นผลดีต่อน้ำใต้ดิน และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรของเกษตรกร พื้นที่น้ำรอการระบายที่เกิดขึ้นประจำบางจุดในรอบนี้ยังไม่มีเนื่องจากท้องถิ่นได้มีการขุดลอกคู คลอง และเพิ่มช่องทางระบายน้ำ ส่งผลให้น้ำฝนที่ตกลงมาระบายคล่องตัว รวดเร็วยิ่งขึ้น

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก