ข่าวพาดหัวช่วยชาวบ้านป้องกัน COVID-19

สัตหีบ เน้นย้ำภาค รัฐ-ราฎร์ การ์ดไม่ตก ป้องโควิด 19

สัตหีบ เน้นย้ำภาค รัฐ-ราฎร์ การ์ดไม่ตก ป้องโควิด 19
ต่อเนื่องจากการประชุม ผู้ประกอบการเมื่อ 22 ก.คค 63 ที่ผ่านมา ซึ่งพ่อเมืองสัตหีบ นายอนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ได้เน้นย้ำป้องกันกลุ่มแรงงาน และผู้ประกอบการร่วมป้องกันโควิด19 ในสถานประกอบการ และพร้อมรับการตรวจเยี่ยมจากทางราชการของ จังหวัดชลบุรี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี


โดย นายอนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ ได้มอบหมายให้ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอสัตหีบ จนท.ตำรวจ สภ.สัตหีบ พนักงานสาธารณสุข ทต.บางเสร่ ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ อำเภอสัตหีบ ร่วมตรวจตามแผนส่งเสริมกิจการและป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส 19 ในกลุ่มสถานประกอบการ ที่มีแรงงานต่างด้าว ประกอบด้วย แคมป์คนงาน Ap2014 กลุ่มประมงบางเสร่ สะพานปลาบางเสร่ และศิลปะศาสตร์ก่อสร้าง ในพื้นที่ อ.สัตหีบ
จากการตรวจ ไม่พบการจ้างแรงงานผิดกฎหมาย จนท.จึงได้ร่วมแนะนำถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ให้กับผู้ประกอบการ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ”สัตหีบ การ์ดไม่ตก” ด้วยความใส่ใจและความห่วงใยของพ่อเมืองสัตหีบ

ภาพ/ข่าว จากข่าวสารอำเภอสัตหีบ ป.พิเชฐ โทร.0649659269
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645