ข่าวพาดหัวยกย่องเชิดชูคนดี

จังหวัดจันทบุรีจัดกิจกรรมวันกำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน แบบ New Normal ใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่ ป้องกันโควิด -19 ยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจ ผู้นำท้องที่

จังหวัดจันทบุรีจัดกิจกรรมวันกำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน แบบ New Normal ใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่ ป้องกันโควิด -19 ยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจ ผู้นำท้องที่

วันนี้ ( 10 ส.ค.63 ) ที่หอประชุมอำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ สารวัตรกำนัน ร่วมงานวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2563 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯเจ้าอยู่หัว ที่ทรงจัดระเบียบการปกครองท้องที่ ในระดับตำบลหมู่บ้านขึ้นใหม่ โดยให้ราษฎรทำการเลือกผู้ใหญ่บ้านเป็นครั้งแรกที่บ้านเกาะ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2435 และเพื่อเชิดชูเกียรติของกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจและทุ่มเทความรู้ความสามารถในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้แก่พี่น้องประชาชนมาตลอด 128 ปี

โดยการจัดงานปีนี้ จัดในรูปแบบ New Normal แยกจัดเป็นรายอำเภอเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 มีพิธีทำบุญเพื่ออุทิศกุศลแด่อดีตกำนัน – ผู้ใหญ่บ้านที่ล่วงลับไปแล้ว หลังจากนั้นนายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้อ่านสารนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โอกาสนี้ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วย พ.ต.ท.ฐนภัทร กิตติวงศา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดจันทบุรี นายปฎิณญา พานิชอัตรา นายอำเภอแหลมสิงห์ ได้ร่วมแสดงความยินดี และมอบรางวัลกำนันยอดเยี่ยม ประจำปี 2563 แก่ นายสอาด เดิมสมบูรณ์ กำนันตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ ที่ได้รับรางวัลในปีนี้ ท่ามกลางความยินดีของผู้ร่วมงาน เช่นเดียวกับที่อำเภอมะขาม ที่มีการมอบรางวัลผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมแก่ นางรำพึง ยุติวงษ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 ต.มะขาม ที่ได้รับรางวัลผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2563

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก