ข่าวพาดหัวจิตอาสายกย่องเชิดชูคนดี

จังหวัดจันทบุรี จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

จังหวัดจันทบุรี จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ที่บริเวณชายหาดหน้า อนุสรณ์สถานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อู่ต่อเรือ บ้านเสม็ดงาม สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกรมประมง ได้จัดโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

โดยมีนายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานนำประชาชนร่วมถวายพระพรต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

หลังจากนั้นได้นำผู้ร่วมพิธี ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ประกอบด้วย ลูกพันธุ์กุ้ง 1 ล้านตัว ลูกพันธุ์ปู 10,000 ตัว ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในวันนี้เพื่อ เป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นอกจากนี้ยังเพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และเพิ่มพูนปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำ ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก