ข่าวทั่วไปข่าวพาดหัวตรวจสอบ

พิษณุโลก – พิษณุโลก สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจกระเช้าปีใหม่เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค

พิษณุโลก สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจกระเช้าปีใหม่เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค


วันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น ห้างสรรพสินค้า บริษัทบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด ( มหาชน) สาขาพิษณุโลก นายพิศิษฐ์ กิจบุญอนันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่ พร้อมแถลงข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ กระเช้าทางเลือกสุขภาพ Healther Choice


นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ช่วงเทศกาลปีใหม่ แต่คนจะเล็งเห็นว่าตาม ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต และร้านต่างๆ วางโชว์กระเช้าของขวัญปีใหม่เพื่อให้ลูกค้าซื้อหาไปเป็นของขวัญให้แก่คนที่รักและเคารพ เพื่อให้คนไทยได้ส่งมอบของขวัญที่มีคุณค่า มีประโยชน์ ปลอดภัย สินค้าผัก ผลไม้สด มาจัดเป็นกระเช้าของขวัญ หากเลือกของสดขอแนะว่า ควรเลือกผัก ผลไม้ อยู่ในสภาพสดใหม่ ไม่มีสิ่งสกปรกเกาะเป็นคราบติดอยู่ แต่หากจะเลือกสินค้าอาหารสำเร็จรูปมาจัดกระเช้าเอง ขอแนะนำเรื่องผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อ ประเภท หรือชนิดของอาหาร ฉลากระบุวันเดือนปีที่หมดอายุ หรือวันที่บริโภคก่อน ควรเลือกสินค้าที่มีวันหมดอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน สวนอาหารกระป๋อง ควรดูลักษณะ กระป๋องต้องไม่บุบบี้ โป่งพอง หรือมีรอยรั่ว ดูตะเข็บหรือรอยต่อต้องเรียบร้อยและแน่นหนา และกระป๋องไม่เป็นสนิม อาหารแห้งต้องไม่มีกลิ่นอับชื้น กลิ่นเหม็นหืน ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อต้องไม่ฉีกขาดหรือมีรอยรั่วที่เชื้อโรคอาจปนเปื้อนเข้าไปในตัวอาหารได้ แต่หากจะซื้อกระเช้า ตะกร้า กล่อง หรือถุง ที่จะเป็นของขวัญไว้สำเร็จแล้ว ขอแนะให้เลือกกระเช้า ตะกร้า กล่อง หรือถุงที่มีลักษณะห่อหุ้มอยู่ในสภาพดีที่สำคัญ ต้องมีการแสดงรายการสินค้าอาหารที่จัดรวมในภาชนะ และข้อความต้องแสดงรายละเอียด ได้แก่ ชื่อหรือประเภท หรือชนิดของอาหาร วันเดือนปีที่หมดอายุ หรือควรบริโภคก่อนของอาหารแต่ละชนิดที่บรรจุในกระเช้าที่เป็นภาษาไทย เห็นได้ชัดและอ่านง่ายเพื่อให้ตรวจสอบรายการสินค้าอาหารและวันหมดอายุได้


หรือหากต้องการให้อาหารที่ดีต่อสุขภาพเป็นของขวัญปีใหม่ ของแนะให้เลือกซื้อสินค้าอาหารหรือกระทะที่มีสัญลักษณ์โภชนาการ ทางเลือกสุขภาพ Healther Choice เพราะหามีสัญลักษณ์นี้แล้ว แสดงว่าสินค้าอาหารนั้นมีปริมาณ น้ำตาล ไขมัน โซเดียมอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคอ้วน โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ภาวะไตวายเรื้อรัง หัวใจและหลอดเลือดได้ เพียงแค่ใส่ใจและพิถีพิถันกับการเลือกของขวัญตามที่แนะนำข้างต้น ก็สบายใจได้ ว่าปีใหม่นี้ เราชื่อคุณค่า คุณภาพ แล้วความปลอดภัยให้แก่ผู้รับอย่างแท้จริง เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคในการเลือกซื้อกระเช้าปีใหม่ ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกได้ออกตรวจกระเช้าปีใหม่ ข้างในห้างสรรพสินค้า ร้านค้าส่ง และร้านค้าทั่วไป ในช่วงเดือนธันวาคม เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจว่า สินค้าที่วางจำหน่ายจะมีคุณภาพเพื่อมอบกับคนที่เรารักต่อไป
ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก