ข้าราชการไทยข่าวพาดหัวช่วยชาวบ้าน

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก ลงพื้นที่ชี้แจงกับราษฎรตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่องแนวท่อส่งน้ำและจุดจ่ายน้ำ

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก ลงพื้นที่ชี้แจงกับราษฎรตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่องแนวท่อส่งน้ำและจุดจ่ายน้ำ

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 นายณฐพล ชุ่มสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก พร้อมด้วยนายตรีภพ เกื้อเม่ง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม และนายดิลกยศ ปานะดิษฐ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน ลงพื้นที่ชี้แจงกับราษฎรตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

 

เรื่องแนวท่อ ส่งน้ำและจุดจ่ายน้ำ ของโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพื่อช่วยเหลือพื้นที่ ตำบลน้ำพี้ และ ตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน