ข่าวพาดหัวจิตอาสา

เขื่อนสิริกิติ์ จัดกิจกรรมปล่อยปลาหน้าตลาดถวายแม่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เขื่อนสิริกิติ์ จัดกิจกรรมปล่อยปลาหน้าตลาดถวายแม่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ จัดกิจกรรม “ปล่อยปลาหน้าตลาดถวายแม่ 12 สิงหา มหาราชินี” ประจำปี 2563 โดยมี นายวุฒิไกร สร่างนิทร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์-1 เป็นประธานเปิดกิจกรรม เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ทั้งนี้เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้นักเรียน และประชาชนทั่วไปได้มีส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และฟื้นฟูระบบนิเวศทางน้ำ ตลอดจนหล่อเลี้ยงชีวิตคนในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดใกล้เคียงในการใช้ประโยชน์จากแม่น้ำน่าน มีคณะครู และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ จำนวน 340 คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ ลานอเนกประสงค์ริมน้ำน่าน อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ จากนั้นได้ทำการปล่อยพันธุ์ปลาท้องถิ่นลำน้ำน่าน ประกอบด้วย ปลาตะเพียน ปลายี่สก ปลานวลจันทร์ และปลาบ้า รวมจำนวน 189,000 ตัว ลงสู่ลำน้ำน่าน

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน