ข้าราชการไทยจิตอาสา

วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กำนันสมหมาย ปานทอง นั่งประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดประจวบต่อ เป็นสมัยที่ 5

วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กำนันสมหมาย ปานทอง นั่งประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดประจวบต่อ เป็นสมัยที่ 5
วันที่ 10 สิงหาคม 2563 ที่หน้าที่ว่าการอำเภอบางสะพาน นายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2563 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่5) ที่พระราชทานกำเนิดสถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ เสียสละ ทุ่มเทความรู้ความสามารถ ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้แก่ประชาชน โดยมีพิธีทางศาสนา การอ่านสารจากนายกรัฐมนตรี , มท.1 และการมอบประกาศเกียรติคุณแก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์สารวัตร ที่มีผลงานดีเด่น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

 


นอกจากนี้ นายสมหมาย ปานทอง กำนันตำบลธงชัย ได้รับการเลือกให้เป็นประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอบางสะพานอีกสมัย ซึ่งเคยเป็นกำนันแนบทองในปี 2547 และเป็นประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดประจวบฯ ติดต่อกันเป็นสมัยที่ 5 สมัย เป็นอุปนยกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย ที่ขับเคลื่อนผลักดันสวัสดิการให้กับกำนัน ผู้ใหญ่ บ้านมาตลอด
นายสมหมาย กล่าวว่า ได้ร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้าน ทำหน้าที่สนองนโยบายของภาครัฐ ทั้งในระดับประเทศ กระทรวง ทบวง กรม จังหวัด และในระดับอำเภอ มาโดยตลอด ซึ่งในครั้งนี้ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนกำนัน ผู้ใหญ่บ้านอีกสมัย จะสานต่อในการปรับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ค่าตอบแทนให้ทันกับการทำงาน อีกทั้งรับนโยบายปราบยาเสพติด ดูแลทุกสุขความปลอดภัยให้กับชุมชน และจะร่วมดูแลจัดหาแหล่งน้ำกินน้ำใช้ให้ชุมชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

เจริญ อาจประดิษฐ์-พิสิษฐ์ รื่นเกษม/ประจวบคีรีขันธ์  รายงาน