ข่าวทั่วไปข่าวพาดหัวเกษตรกร

บุรีรัมย์ – จัดมอบเกียรติบัตร เชิดชูเกียรติ ข้าราชการครู บุคลาการทางการศึกษา ดีเด่น ประจำปี 64

บุรีรัมย์ จัดมอบเกียรติบัตร เชิดชูเกียรติ ข้าราชการครู บุคลาการทางการศึกษา ดีเด่น ประจำปี 64

วันที่ 25 ธันวาคม 2564 ที่ หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม นายกฤษ ละมูลมอญ ผอ. สพม.บร เป็นประธานในพิธีเปิด จัดพิธีมอบเกียรติบัตรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดโดย มัธยมบุรีรัมย์ สพฐ. จำนวน 651 คน เพื่อเชิดชูเกียรติ ข้าราชการครู บุคลาการทางการศึกษา ดีเด่น ประจำปี 2564

โดยมี นายกฤษ ละมูลมอญ ผอ. สพม.บร พร้อมด้วย นายศุภชัย ภาสกานนท์ นายบุญชาย โชยรัมย์ นายสุดใจ อ่อนฤาชา รองผอ. สพม.บร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบเกียรติบัตรครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่นปี 2564 ในครั้งนี้

ทั้งนี้มีผู้เข้ารับเกียรติบัตรประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ครูพี่เลี้ยง ครูอัตราจ้าง ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว จำนวนทั้งสิ้น 651 คน

ด้าน นาง ผกามาศ แสนธุปี อายุ 35 ปี คุณครู โรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคม ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่มีขนาดเล็กที่สุดใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ กล่าวว่า รู้สึกดีใจและภูมิใจในวิชาชีพครู และเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพ ด้านการจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต

เพื่อเชิดชูเกียรติให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น เป็นที่ประจักษ์และยอมรับแก่สังคม และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานราชการต่อไป/////

วาทิตย์ แสนธุปี ผู้สื่อข่าว จ.บุรีรัมย์