การศึกษาข้าราชการไทยข่าวพาดหัว

สมุทรปราการ – มัธยมวัดด่านสำโรงเข้าร่วมประเมินเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

สมุทรปราการ – มัธยมวัดด่านสำโรงเข้าร่วมประเมินเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
คณะกรรมการตรวจประเมินจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 เข้าตรวจประเมินโรงเรียนในพื้นที่ เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ที่โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง นายเกษม วิจิโน ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง จ.สมุทรปราการ พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการสถานศึกษา ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ที่เดินทางมาตรวจประเมินระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง

โดยในที่ประชุมได้มีการแนะนำบุคลากร แนะนำโรงเรียน และกระบวนการทำงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยโรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรงเป็น 1 ใน 9 โรงเรียนที่ได้เข้าร่วมการคัดเลือกเป็นการสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งก่อนหน้านี้ทาง นายเกษม วิจิโน ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ก็ได้นำโรงเรียนเข้าร่วมประกวดในระดับประเทศ โดยได้รับการรางวัลเหรียญทอง

 


สำหรับโรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 มีจำนวนนักเรียน 1,690 คน ที่ผ่านมามีผลงานต่างๆมากมายเช่น ด้านวิชาการ และด้านกิจกรรมการมีส่วนร่วมต่างๆ ทั้งของนักเรียนและบุคลากรครู จนมีผลงานเป็นที่ยอมรับทั้งระดับพื้นที่ และระดับประเทศ
สมุทรปราการ – บุญประสิทธิ์ นุชนารถ