ข้าราชการไทยข่าวพาดหัวยกย่องเชิดชูคนดี

ตราด – กำนันแคมป์ ตำบลคลองใหญ่ ได้รับรางวัลแหนบทองคำ ฉลอง วันกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ปี 2563

ตราด/กำนันยอดเยี่ยมแห่งปี 2563 รางวัลแหนบทองคำ”วันกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมากํานันตําบลคลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ได้รับรางวัลดีเด่นยอดเยี่ยมแห่งปี 2563 ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด โดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ได้มอบหมายให้นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด รับมอบแทนรางวัลดีเด่นยอดเยี่ยมแห่งปี 2563

พร้อมด้วยช่วงเย็นในเวลา 17.00 น. ที่ห้องประชุมทะเลภูรีสอร์ท นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด พร้อมด้วยนายพีระ การุญ นายอําเภอคลองใหญ่ นายปิยวุฒิ ประสิทธิเวช กํานันตําบลหาดเล็ก ปลัดอําเภอคลองใหญ่ นางวิยะดา ซวง ผู้บริหารทะเลภูรีสอร์ท นายวีระ มนตรีวงษ์ อ.ผู้ฝึกสอนดนตรีโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ กํานันแคมป์ หรือ นายธนวุฒิ ธนากิจ กํานันตําบลคลองใหญ่ ที่ได้รับรางวัลกํานันยอดเยี่ยม จังหวัดตราด ประจำปี2563

พร้อมให้กําลังใจที่มีผลงานหน้าที่ฝ่ายปกครองมาโดยตลอด และยังมีนวัตกกรรมทางการบริหารจัดเก็บขยะด้วยในโครงการให้กับผู้สูงอายุทําอีโคบลิค เพื่อสร้างรายได้และลดขยะโครงการโฮปแบ๊กหรือถุงรีไซเคิลแห่งความหวังและช่วยผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผลงานอื่นๆอีกมากมายในผลงานที่ผ่านมา ในวันนี้นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ได้แสดงความดีใจกับกํานันดีเด่นที่ได้สร้างผลงานในพื้นที่อําเภอคลองใหญ่เป็นจํานวนมาก สร้างศรัทธาจากประชาชน ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นที่ฝังของประชาชนจึงได้มอบช่อดอกไม้ให้กับกํานันดีเด่นยอดเยี่ยมแห่งปี 2563 ที่ห้องประชุมทะเลภูรีสอร์ท อ.คลองใหญ่ จ.ตราด พร้อมด้วยประสังสรรค์ตราด/กำนันยอดเยี่ยมแห่งปี 2563 รางวัลแหนบทองคำ”วันกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมากํานันตําบลคลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ได้รับรางวัลดีเด่นยอดเยี่ยมแห่งปี 2563 ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด โดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ได้มอบหมายให้นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด รับมอบแทนรางวัลดีเด่นยอดเยี่ยมแห่งปี 2563 พร้อมด้วยช่วงเย็นในเวลา 17.00 น. ที่ห้องประชุมทะเลภูรีสอร์ท นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด พร้อมด้วยนายพีระ การุญ นายอําเภอคลองใหญ่ นายปิยวุฒิ ประสิทธิเวช กํานันตําบลหาดเล็ก ปลัดอําเภอคลองใหญ่ นางวิยะดา ซวง ผู้บริหารทะเลภูรีสอร์ท ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ กํานันแคมป์ หรือ นายธนวุฒิ ธนากิจ กํานันตําบลคลองใหญ่ ที่ได้รับรางวัลกํานันยอดเยี่ยม จังหวัดตราด ประจำปี2563

พร้อมให้กําลังใจที่มีผลงานหน้าที่ฝ่ายปกครองมาโดยตลอด และยังมีนวัตกกรรมทางการบริหารจัดเก็บขยะด้วยในโครงการให้กับผู้สูงอายุทําอีโคบลิค เพื่อสร้างรายได้และลดขยะโครงการโฮปแบ๊กหรือถุงรีไซเคิลแห่งความหวังและช่วยผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผลงานอื่นๆอีกมากมายในผลงานที่ผ่านมา ในวันนี้นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชดารจังหวัดตราด ได้มอบโอวาทให้กับกํานันดีเด่นที่ได้สร้างผลงานในพื้นที่อําเภอคลองใหญ่เป็นจํานวนมาก สร้างศรัทธาจากประชาชน ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นที่ฝังของประชาชนจึงได้มอบช่อดอกไม้ให้กับกํานันดีเด่นยอดเยี่ยมแห่งปี 2563 ที่ห้องประชุมทะเลภูรีสอร์ท อ.คลองใหญ่ จ.ตราด พร้อมด้วยพบปะสังสรรค์เพื่อเป็นกำลังใจแสดงความยินดีกับกํานันยอดเยี่ยมแห่งปี 2563

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ตราด