ข่าวพาดหัวช่วยชาวบ้านป้องกัน COVID-19

ประจวบฯการ์ดไม่ตก ผวจ.แจกแมส 7.2 หมื่นชิ้นป้องกันโควิดระบาดซ้ำ

ประจวบฯการ์ดไม่ตก ผวจ.แจกแมส 7.2 หมื่นชิ้นป้องกันโควิดระบาดซ้ำ

วันที่ 11 สิงหาคม นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยนางนิศากร สิงหเสนี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเป็นประธานในพิธีมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า และแอลกอฮอล์ ให้กับนายอำเภอและตัวแทนทั้ง 8 อำเภอ นำไปมอบแจกจ่ายให้กับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุข( อสม.) และประชาชนนำไปใช้ป้องกันตนเองขณะปฏิบัติงาน เพื่อลดอัตราเสี่ยงป้องกันไม่ให้ติดเชื้อโควิด 19 ซึ่งประเมินว่าอาจมีปัญหาโรคระบาดซ้ำ

นางนิศากร กล่าวว่า สำนักงานเหล่ากาชาดได้รับการสนับสนุนจาก บริษัทไทยเบฟเวอเรจ มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า 72,000 ชิ้น แอลกอฮอล์ 1,600 ขวด เพื่อให้นำไปแจกจ่ายชาวบ้านและผู้ปฏิบัติงาน จากนั้นได้มอบให้ตัวแทนทั้ง 8 อำเภอนำไปมอบให้กับผู้ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย หน้ากากอนามัยแบบผ้าอำเภอละ 9,000 ชิ้น แอลกอฮอล์ จำนวน 200 ขวด ต่อ 1 อำเภอ

นายพัลลภ กล่าวว่า ขณะนี้ประกาศคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อ เรื่องการสวมหน้ากากอนามัย ก่อนออกนอกเคหสถานยังมีผลบังคบใช้ตามปกติ ไม่มีการยกเลิก หากฝ่าฝืนจะมีความผิดตามกฎหมาย ขอให้ประชาชนปฎิบัติเพื่อป้องกันตนเอง สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐควรปฏิบัติตามประกาศอย่างเข้มงวด

สำหรับสถานการณ์ระบาดของโควิด 19 ใน จ. ประจวบคีรีขันธ์ ที่ผ่านมามีผู้ติดเชื้อ 17 ราย มีการรักษาผู้ป่วยหาย 15 คน เสียชีวิต 2 ราย และไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่นาน 130 วัน

พิสิษฐ์ รื่นเกษม / ผู้สื่อข่าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 099 3396 4 4 4