การศึกษาข่าวพาดหัวจิตอาสาช่วยชาวบ้าน

ตราด – วันแม่แห่งชาติ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมจัดกิจกรรมพร้อมมอบทุนการศึกษา จำนวน 15 ทุน วันที่ 11 สิงหาคม 2563

ตราด /วันแม่แห่งชาติ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมจัดกิจกรรมพร้อมมอบทุนการศึกษา จำนวน 15 ทุน
วันที่ 11 สิงหาคม 2563

ข่าว/ เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา วันที่ 11 สิงหาคม 2563 ที่อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ต.คลองใหญ่อ.คลองใหญ่ จ.ตราด นายสำเนา บุญมา ผู้อํานวยการโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิดกวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพร และกล่าวบทอาศิราวาทถวายราชสดุดี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563 พร้อมด้วยคณะครูอาจารย์และนักเรียนกว่า 1,000 คน พร้อมร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและร้องเพลงสดุดีพระแม่ไทย พร้อมด้วยพิธีลงนามถวายพระพร


พร้อมกันนี้ มีการมอบทุนการศึกษา จํานวน 15 ทุน โดยจะมีการแบ่งกันมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนทุนละ 500 บาท และ 1,000 บาท และมีทุนการศึกษาของอาจารย์ วีระ มนตรีวงษ์ รวบรวมจากผู้สนับสนุน จำนวน. 12 ทุนละ 500 บาท ให้กับนักเรียน นักร้อง นักดนตรี และนักศึกษาวิชาทหาร ของโรงเรียน ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม จากการประกวดวงดนตรีสากลระดับชาติร่วมทั้งนักศึกษาวิชาทหารที่มีระเบียบวินัยดีเด่นและสร้างประโชยน์ช่วยเหลือและสังคมดีเด่นพร้อมร่วมกันปลูกต้นไม้(กันเกรา)เพื่อเฉลิมพระเกียรติซึ่งเป็นต้นไม้ประจําโรงเรียน


ทั้งนี้ด้วยโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม เล็งเห็นถึงวันสําคัญของวันแม่แห่งชาติ จึงร่วมกันจัดขึ้นเป็นประจําทุกปี เพื่อสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณปกกระหม่อม ที่ทรงมีต่อปวงพสกนิกรตลอดระยะเวลาอันยาวนานที่ได้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้อุทิศพระวรกายพระปัญญา และพระราชทรัพย์ปฎิบัติบําเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่ออํานวยประโยชน์แก่อาณาประชาราษฎร์โดยได้พระราชทานความช่วยเหลือพสกนิกรผู้ยากไร้ให้สามารถพึ่งพาตนเองในด้านต่างๆได้อย่างมั่นคงยั่งยืนต่อไป

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวภูมิภาคตราด