ข้าราชการไทยข่าวพาดหัวจิตอาสาช่วยชาวบ้าน

เหล่ากาชาดออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเนื่องในวันแม่แห่งชาติที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์

เหล่ากาชาดออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเนื่องในวันแม่แห่งชาติที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 10:00 น นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ราชการจังหวัดอุตรดิตถ์/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯมอบหมายให้ นางฉวีวรรณ ประจันเขตต์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ และกรรมการสมาชิกจิตอาสาร่วมกับโรงพยาบาลอุตรดิตถ์

ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีตำรวจและแม่บ้านตำรวจร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 56 ราย ปริมาณโลหิต 25, 200 cc.ด้วยกัน

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน