ข้าราชการไทยข่าวพาดหัว

ตราด – โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ร่วมกับโรงพยาบาลคลองใหญ่จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563

จ.ตราด /โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ร่วมกับโรงพยาบาลคลองใหญ่จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563

เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา ที่บริเวณป่าชายเลนหมู่ 9 หลังโรงพยาบาลคลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด นําโดย อาจารย์ บัวภา จางวางแก้ว หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทศโนโลยี่ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม พร้อมด้วยนายสําเนา บุญมาก ผู้อํานวยการโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม นางสุรีย์รัตน์ ธนากิจ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการหัวหน้างานเวชปฎิบัติครอบครัวและชุมชนและเจ้าที่โรงพยาบาล คณะครูอาจารย์นักเรียนและศิษย์เก่าเข้าร่วมกว่า 40 คน โดยได้นําต้นกล้าโกงกางจํานวน 1,000 ต้น มาปลูกป่าชายเลน โดยใช้เนื้อที่ประมาณ 1,000 ตรางเมตร เพื่อจะให้พื้นป่าชายเลนมีอุดมสมบูรณ์ มีกุ้ง ปลา ปู หอย มาอาศัยอยู่ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563

ส่วนใหญ่ชาวบ้านได้เข้าไปใช้ผลประโยชน์จากป่าชายเลนเป็นจํานวนมาก จึงทําให้ป่าชายเลนที่มีอยู่เริ่มเสื่อมโทรม และเริ่มอุดสมบูรณ์เป็นตามระดับของป่าโกงกางที่เขียวชอุ่มกลับเข้ามาอีกครั้ง เพื่อสัตว์นํ้านานาชนิด เป็นต้น ทางโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม จึงได้ร่วมกับโรงพยาบาลคลองใหญ่ จึงได้เล็งเห็นถึงวันสําคัญของทุกๆปี คณะครูอาจารย์และนักเรียนจึงได้จัดกิจกรรมดีๆปลูกป่าชายเลนเป็นประจําทุกปี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจําปี 2563 ต่อไป

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจ.ตราด