ข้าราชการไทยข่าวพาดหัวเศรษฐกิจ

สมุทรปราการ – รองผู้ว่าสมุทรปราการเปิดงานมหัศจรรย์สินค้าดีเมืองปากน้ำ

สมุทรปราการ – รองผู้ว่าสมุทรปราการเปิดงานมหัศจรรย์สินค้าดีเมืองปากน้ำ
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการเพิ่มศักยภาพด้านการตลาดสินค้าและบริการเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์กลุ่มจังหวัดภาคกลางในงาน “มหัศจรรย์สินค้าดีเมืองปากน้ำ”
นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในเปิดงาน “มหัศจรรย์สินค้าดีเมืองปากน้ำ” ซึ่งจัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นางเอกอนงค์ บัวมาศ พาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ เป็นผู้กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ต่อประธานในพิธี ซึ่งงานจัดขึ้น ณ ห้างโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สมุทรปราการ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ประธานเครือข่ายธุรกิจบิสคลับสมุทรปราการ และแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธีเปิดงาน

สำหรับงาน “มหัศจรรย์สินค้าดีเมืองปากน้ำ” เป็นโครงการเพิ่มศักยภาพด้านการตลาดสินค้าและบริการเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรและประชาชน โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยได้มีช่องทางในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการ เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้วยการเชื่อมโยงการผลิตกับการตลาด และนอกจากการส่งเสริมการตลาดและเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการแล้ว ยังสามารถประชาสัมพันธ์สินค้าของจังหวัดสมุทรปราการให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย โดยงานจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ถึง วันที่ 15 สิงหาคม 2563 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ห้างโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สมุทรปราการ
สมุทรปราการ – บุญประสิทธิ์ นุชนารถ