กีฬาข่าวพาดหัว

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์แถลงข่าวการจัดการแข่งขันฟุตซอลต้านยาเสพติดประจำปี 2563.

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์แถลงข่าวการจัดการแข่งขันฟุตซอลต้านยาเสพติดประจำปี 2563. เมื่อวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยนายไพบูลย์ วิรบุตร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายสมชาย ไชยพันธุ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ว่าที่ร้อยตรีศุภชัย ทานะขันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมแถลงข่าวโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตซอล (UTT PAO FUTSAL CHAMPIONS CUP) ซึ่งกำหนดการแข่งขันระหว่างวันที่ 14-23 สิงหาคม 2563 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ (หมอนไม้)
โดยมีการแบ่งประเภทการแข่งขัน จำนวน 2 รุ่นอายุ ดังนี้


✅ รุ่นเยาวชนชายอายุไม่เกิน 15 ปี
🏆 รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
🏆 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
🏆 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
🏆 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
✅ รุ่นประชาชนชายทั่วไปจังหวัดอุตรดิตถ์
🏆 รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
🏆 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
🏆 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
🏆 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
นายชัยศิริ ศุกรักษ์จินดา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดเผยว่า โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์เป็นความมุ่งมั่นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์จะส่งเสริมให้ประชาชน และเยาวชน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด อีกทั้งกีฬายังสร้างเจตคติให้รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้อภัยตลอดจนเป็นคนดี มีคุณภาพต่อไปในอนาคต

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน