ข้าราชการไทยข่าวพาดหัว

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563

วันที่ 12 สิงหาคม 2563 2563 นายตรีภพ เกื้อเม่ง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม, นายพันธุ์เทพ แสงแก้ว หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 และนางนรินทร นาคเหล็ก นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่โครงการฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563

 

ณ บริเวณถนนประชานิมิตหน้าอนุสาวรีย์ พระยาพิชัยดาบหัก อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนายธนากร อึ้งจิตรไพรศาล ผู้ว่าราชการ จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพียงกัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเฉลิมพระเกียรติ พระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน