ข้าราชการไทยข่าวพาดหัว

ผู้ว่าราชการจังหวัดตากนำข้าราชการและประชาชนทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล และลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ผู้ว่าราชการจังหวัดตากนำข้าราชการและประชาชนทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล และลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันที่ 12 ส.ค. 2563 เวลา 07.30 น. ที่อาคารหอประชุมจังหวัดตาก นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 โดยมีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา และประชาชน ร่วมพิธี


ภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธีทำบุญตักบาตร ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้นำผู้ร่วมพิธี ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล โดยเป็นประธานเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ลงนามถวายพระพรชัยมงคลในสมุดลงนาม ตามด้วยหัวหน้าส่วนราชการตามตำแหน่งและภริยา ลงนามถวายพระพรชัยมงคล ตามลำดับ ต่อเนื่องด้วยการประกอบพิธีรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์เฉลิมพระเกียรติ เริ่มต้นด้วยศาสนาคริสต์ ประกอบพิธีอธิษฐานภาวนา ศาสนาอิสลาม ประกอบพิธีดุอาย์ขอพร ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ประกอบพิธีสวดถวายพระพร และศาสนาซิกข์ ประกอบพิธีสวดอัรดาส ขอพรพระศาสนา และหลังจากเสร็จพิธีฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดตากพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ได้มอบประกาศเกียรติบัตรให้แก่แม่ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2563 จำนวน 3 ราย เพื่อยกย่องและเผยแพร่เกียรติคุณ เป็นแบบฉบับที่ดีให้ปรากฏแก่สาธารณชน นับเป็นมหามงคลพิเศษอย่างยิ่งที่พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสมหามงคลฯนี้

ภาพข่าว ปชส.ตาก
สมภพ ฝึกฝน รายงาน