ข้าราชการไทยข่าวพาดหัว

จังหวัดสระแก้วจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563

จังหวัดสระแก้วจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563

 


(12 ส.ค.) ที่ บริเวณศาลากลางจังหวัดสระแก้ว นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นางมัทนา สุวัณณุสส์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ศาล ทหาร ตำรวจ ข้าราชการและประชาชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์จำนวน 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563

พร้อมทั้งพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมปางสีดา ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว หลังจากนั้นเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้วมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนนักศึกษา จำนวน 331 ทุน โดยแบ่งเป็นระดับมัธยมศึกษาจำนวน 49 ทุนๆละ 3,000 บาท ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 91 ทุนๆละ 2,500 บาทและระดับประถมศึกษา จำนวน 191 ทุนๆละ 2,000 บาทเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียนนักศึกษาที่มีความประพฤติดี ตั้งใจเรียนแต่มีฐานะยากจนเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563. นายยุทธนา พึ่งน้อย / ผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว