ข้าราชการไทยข่าวทั่วไป

ชาวอำเภอสัตหีบร่วมทำบุญตักบาตรพร้อมลงนามถวายพระพรในวันแม่แห่งชาติ

ชาวอำเภอสัตหีบร่วมทำบุญตักบาตรพร้อมลงนามถวายพระพรในวันแม่แห่งชาติ
เมื่อเวลา 07.00 น. ของวันนี้ 12 ส.ค.63 นาย อนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ เป็นประธานนำพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 89 รูป พร้อมกระทำพิธีลงนามถวายพระพร พระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88พรรษา 12 สิงหาคม 2563


ทั้งนี้ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ผู้ทรงเสียสละ และทรงดำเนินพระราชกรณียกิจต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อพสกนิการชาวไทย และประเทศชาติอย่างอเนกประการ อีกทั้งเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
นาย อนุชา อินทศร กล่าวว่า อำเภอสัตหีบ เป็นศูนย์กลางศูนย์รวมใจระหว่างประชาชนทุกหมู่เหล่า ได้มีการจัดทำกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเป็นประจำทุกปี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พสกนิการล้วนมีต่อพระบรมวงศานุวงศ์ อันเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของปวงชนชาวไทยตลอดมา ในโอกาสนี้ ข้าพเจ้าในฐานะตัวแทนของพี่น้องชาวสัตหีบ จึงขอดลบันดาลให้พระองค์ทรงมีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง พระบารมีแผ่ไพศาล ให้พสกนิกรได้อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขตลอดไป

ภาพ/ข่าว นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี ผู้สื่อข่าว จ.ชลบุรี
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก