ข่าวทั่วไปข่าวพาดหัวตรวจสอบภัยแล้ง

ประจวบฯ – สส.ปชป ลงสำรวจแก้ปัญหาฝายน้ำล้นบ้านดอนทองพังเสียหาย เพื่อเตรียมรับปัญหาภัยแล้งที่กำลังจะมาถึง

สส.ปชป ลงสำรวจแก้ปัญหาฝายน้ำล้นบ้านดอนทองพังเสียหาย เพื่อเตรียมรับปัญหาภัยแล้งที่กำลังจะมาถึง

วันที่13มกราคม2565 นายประมวล พงศ์ถาวราเดช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต3 จ.ประจวบคีรีขันธ์ พรรคประชาธิปัตย์, นายณรงค์ พลายน้อย นายก อบต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์และนายประสงค์ สมทรง ผญบ.ม.6 ต.กำเนิดนพคุณ ได้นำผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ , นายเชิงชาญ ชวลิตเมธารัตน์ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 3 โครงการก่อสร้าง สชป.14, นายนรเศรษฐ สองทอง ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 14 และคณะ เพื่อตรวจสอบพื้นที่และวางแผน เกี่ยวกับการแก้ปัญหาเรื่องฝายน้ำล้นที่หมู่6 บ้านดอนทองที่มีปัญหาเสียหายและต้องใช้งบประมาณในการสร้างซึ่งเกินกำลังงบประมาณของ อบต. จึงได้ให้

ชลประทานมาสำรวจหาแนวทางแก้ไขเพื่อให้กักเก็บน้ำไว้ทำประปา ให้ชาวบ้าน ม.3, ม.4, ม.5 และ ม.6 ได้มีแหล่งน้ำไว้ใช้ผลิตน้ำประปาได้ในช่วงหน้าแล้ง ซึ่งหากสมารถกักเก็บน้ำไว้ได้จะเกิดประโยชน์กับผู้ใช้น้ำกว่า800หลังคาเรือนใน 4 หมู่บ้านของ ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน
พิสิษฐ์รื่นเกษมข่าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โทร 099 339 6444