ข้าราชการไทยข่าวทั่วไป

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรีและโรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสา “วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก”

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรีและโรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสา “วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง


วันนี้ ( 12 ส.ค.63 ) ที่อาคารสุขภาพ (ชั้นล่าง)โรงพยาบาลพระปกเกล้า อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ จิตอาสาพระราชทาน แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางสาธารณสุข และประชาชน ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

โดยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี และโรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี จัดกิจกรรมเปิดรับบริจาคโลหิต สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไปทั่วโลก รวมถึงในประเทศไทย ทำให้ประชาชนต้องจำกัดการเดินทาง ลดการเดินทางออกนอกบ้าน ส่งผลให้ประชาชนเดินทางมาบริจาคโลหิตลดลง ทำให้โลหิตสำรองลดลงอย่างรวดเร็ว เพราะมีผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้โลหิตในการรักษาอย่างต่อเนื่อง จนเสี่ยงต่อการเกิดภาวะโลหิตสำรองไม่เพียงพอทั่วประเทศ จึงเปิดโอกาสประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้อื่น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อนำโลหิตที่ได้ไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มเปราะบางต่อไป

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก