ข่าวทั่วไปข่าวพาดหัวตรวจสอบ

ประจวบฯ – ฮือฮา ผวจ.ประจวบฯ ทำงาน 3 เดือน นัดสื่อเปิดซิงนั่งประธานแถลงข่าวชี้แจงใช้งบพัฒนาจังหวัดทำโครงการร้าง 300 ล้าน

ฮือฮา ผวจ.ประจวบฯ ทำงาน 3 เดือน นัดสื่อเปิดซิงนั่งประธานแถลงข่าวชี้แจงใช้งบพัฒนาจังหวัดทำโครงการร้าง 300 ล้าน

วันที่ 13 มกราคม มีรายงานว่า นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จะเป็นประธานการแถลงข่าวความคืบหน้าการปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในพื้นที่การแก้ไขปัญหาโครงการของจังหวัด โดยแจ้งเชิญสื่อมวลชนทุกแขนงรับฟังที่ห้องประชุมช่องกระจก ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดในวันที่ 14 มกราคม 2565 หลังจากมีการประชุม คณะกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สิน และ คณะทำงานตรวจสอบและติดตามงบประมาณพัฒนาจังหวัด พบว่าโครงการส่วนใหญ่ถูกปล่อยทิ้งร้าง ระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา สำนักงานโยธาธิการจังหวัด สำนักงานจังหวัด ใช้งบพัฒนาจังหวัดมากกว่า 300 ล้านบาททำโครงการร้างในพื้นที่ของเทศบาลเมืองประจวบฯ ขณะที่ว่าราชการจังหวัดมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 2 ชุด ชุดแรกเมื่อเดือนมีนาคม 2564 โดยนายพัลลภ สิงหเสนี อดีต ผวจ.ประจวบฯ ชุดที่ 2 นายเสถียร เจริญเหรียญ แต่งตั้งเมื่อเดือนธันวาคม 2564 เพื่อพิจารณาปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการรวมทั้งการเสนอแนะแนวทางการใช้ประโยชน์ ขณะที่การประชุมครั้งที่ 2 เจ้าหน้าที่ได้เชิญสื่อมวลชนออกจากห้องประชุม

จ่าเอกเสกสรรค์ จันทร แกนนำเครือข่ายต่อต้านการทุจริต จ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมการพบว่าหน่วยงานระดับจังหวัด ไม่ได้สรุปสาเหตุที่ทำให้มีโครงการร้าง ซึ่งเข้าข่ายการทุจริตและไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.ฎ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการบ้านเมืองที่ดี พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ตามที่ยื่นร้องเรียน ป.ป.ช. และทราบว่าหัวหน้าส่วนราชการบางรายพยายามบีบให้ผู้บริหารเทศบาลนำโครงการร้างทั้งหมดเสนอให้สภาเทศบาลมีมติผ่านความเห็นชอบไปก่อน อ้างว่าเพื่อให้การบริหารจัดการโครงการเดินหน้าไปได้ หลังจากที่ผ่านมาหน่วยงานดังกล่าวไม่ได้นำโครงการไปผ่านมติของสภาเทศบาล ทำให้ที่ผ่านมามีโครงการทิ้งร้างจำนวนมาก เนื่องจากหน่วยงานที่ทำโครงการไม่มีงบซ่อม บางโครงการมีการก่อสร้างในที่ดินของหน่วยงานราชการอื่น

“ มีการทำโครงการร้างจากงบพัฒนาจังหวัดต่อเนื่องหลายปี ยังไม่เคยมีการแถลงข่าวชี้แจงให้ประชาชนรับทราบ ไม่มีข้าราชการระดับสูงออกมาแสดงความรับผิดชอบ หรือมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ให้มีผลสอบทางวินัยร้ายแรง แต่มีความพยายามจะขอให้สภาเทศบาลมีมติรับมอบไปก่อน มีการทั้งการก่อสร้างบนยอดเขาช่องกระจก และรอบเขาช่องกระจก ด้านหน้าศาลากลางจังหวัด ซึ่งการก่อสร้างอาจมีความผิด เนื่องจากไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร 2522 ทำให้ที่ผ่านมาไม่มีการรับมอบอาคารขายอาหารลิง อาคารขายสินค้าโอทอปด้านข้างศาลากลางจังหวัด การใช้งบปรับปรุงภูมิทัศน์ในค่ายลูกเสือ สร้างนอกเขตรับผิดชอบของเทศบาล “จ่าเอก เสกสรรค์ กล่าว

จ่าเอกเสกสรร กล่าวว่า ในการแถลงข่าวประชาชนขอให้สอบถามโครงการท่าเรือร่องน้ำคลองวาฬ อ.เมือง มูลค่า 429 ล้านบาทของกรมเจ้าท่า หลังจากสร้างเสร็จในปี 2549 ปัจจุบันพบว่าไม่มีองค์กรใดเป็นเจ้าภาพในการบริหารจัดการ ปล่อยทิ้งให้สิ่งปลูกสร้างชำรุด โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ที่เชิงเขาทุ่งกระต่ายขัง อ.เมือง บริเวณริมถนนเพชรเกษมขาล่องใต้ ก่อสร้างตั้งแต่เดือนกันยายน 2558 จากนั้นมีการปรับสภาพพื้นที่อีกครั้งในจุดเดิม เพื่อใช้งบประมาณปรับปรุงตลาดเพื่อให้เป็นจุดพักรถ และมีการก่อสร้างร้านจำหน่ายสินค้าการเกษตร สินค้าโอทอป ตั้งแต่ต้นปี 2561 ใช้งบมากกว่า 30 ล้านบาทแต่ปัจจุบันกลายเป็นตลาดร้าง สิ่งเหล่านี้คือการใช้งบประมาณจากภาษีประชาชนไม่คุ้มค่า

นายศิลา โพธิ์ระย้า สมาชิกสภาเทศบาลเมือง (ส.ท.)ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า จากการหารือเบื้องต้นยืนยันว่า ส.ท.เสียงข้างมากจะไม่รับโครงการร้างในเขตเทศบาล หรือ ก่อนมีมติรับมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่งซ่อมแซมให้ทุกโครงการพร้อมใช้งาน เป็นประโยชน์กับประชาชน เพื่อไม่ให้ขัดแย้งกับระเบียบพัสดุ หากเทศบาลมีมติรับของชำรุด หลังจากนั้นจะต้องใช้งบประมาณมากกว่า 60 ล้านเพื่อซ่อมแซมในภายหลัง นอกจากนั้นการทำโครงการพัฒนาที่เขาช่องกระจก ปัจจุบันยังไม่มีความชัดเจนว่ามีหน่วยงานใดรับผิดชอบพื้นที่ดังกล่าวทั้งพื้นที่บนภูเขาและบริเวณรอบภูเขา หน้าศาลากลางจังหวัด
////////////

พิสิษฐ์รื่นเกษมข่าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โทร 099 3396 4 4 4