ข่าวทั่วไป

ตราด – อบต.ไม้รูด ร่วมกับศูนย์อํานวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 อําเภอคลองใหญ่และศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดตราด เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 12 สิงหาคม 2563

จ.ตราด / องค์การบริหารส่วนตําบลไม้รูดร่วมกับศูนย์อํานวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 อําเภอคลองใหญ่และศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดตราด เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 12 สิงหาคม 2563
วันที่ 12 สิงหาคม 2563 นายพีระ การุญ นายอําเภอคลองใหญ่ เป็นประธานในพิธี นายสุรศักดิ์ อินทประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลไม้รูด นำจิตอาสาพระราชทาน 904 อําเภอคลองใหญ่และตําบลไม้รูดเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาจำนวน 300 คน


สำหรับการจัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 ในครั้งนี้ เป็นการเปิดโอกาสให้จิตอาสาพระราชทาน ร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษ และเพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทย ด้วยการร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ปลูกต้นไม้ต้นกันเกราจำนวน 99 ต้น ตามสถานที่ราชการตามถนนและจัดเก็บขยะพัฒนาชายหาดสองสี พร้อมมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่ตําบลไม้รูด จำนวน 30 คน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯที่องค์การบริหารส่วนตําบลไม้รูด เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ที่ผ่านมากิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ โดยเฉพาะเป็นการประสานความร่วมมือร่วมกันทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานของชาติ อย่างไรก็ตามการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานได้จัดขึ้นพร้อม ๆ กันกับจังหวัดอื่นทั่วประเทศ ในระหว่างวันที่ 12 สิงหาคม 2563

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวภูมิภาคตราด