การศึกษาข้าราชการไทยข่าวพาดหัวจิตอาสา

ตราด – โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมนําจิตอาสานักศึกษาวิชาทหารเข้าร่วมทําความดีด้วยหัวใจบำเพ็ญประโยชน์ ถวายเป็นพระราชกุศลวันแม่แห่งชาติ

ข่าว / โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมนําจิตอาสานักศึกษาวิชาทหารเข้าร่วมทําความดีด้วยหัวใจบำเพ็ญประโยชน์ ถวายเป็นพระราชกุศลวันแม่แห่งชาติ
เมื่อช่วงสายของวันที่ 12 ส.ค.63 นายวีระ มนตรีวงษ์ ผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร ที่โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ได้ร่วมทําความสะอาดบริเวณถนนสองฝั่งหน้าโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ได้เอานักศึกษาวิชาทหาร ร่วมทำกิจกรรม “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 โดยได้ร่วมกันทำกิจกรรม ทำความสะอาดเก็บกวาดใบไม้-เก็บขยะ และทําความสะอาดถนนสองฝั่ง


สำหรับกิจกรรมจิตอาสา นักศึกษาวิชาทหาร เราทําความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินโครงการจิตอาสาเพื่อสังคมเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาวิชาทหารให้รู้หน้าที่ระเบียบวินัยที่ได้มาทำกิจกรรมร่วมกันในการทำกิจกรรมสาธารณะ ที่เกิดประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม ส่งเสริมให้เป็นผู้มีจิตสาธารณะ และมีความตระหนักในเรื่องของการ แบ่งปัน เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ สร้างสรรค์สังคม เกิดความสามัคคีปรองดอง สืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ประชาชน และพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า อย่างมั่นคง และยั่งยืนต่อไป
ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวภูมิภาคตราด