ข้าราชการไทยข่าวทั่วไปข่าวพาดหัว

ตราด – พสกนิกรชาวอําเภอคลองใหญ่พร้อมใจกันร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ตราด/พสกนิกรชาวอําเภอคลองใหญ่พร้อมใจกันร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 13 ส.ค. 63 นายพีระ การุญ นายอําเภอคลองใหญ่ เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษาของอําเภอคลองใหญ่ โดยการจัดพิธีในครั้งนี้มีข้าราชการ ต่างร่วมกันใส่ชุดปกติขาว ในขณะที่ พ่อค้า ประชาชน ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา จำนวนมาก ต่างพร้อมใจกันใส่เสื้อสีฟ้าเข้าร่วมพิธี เพื่อร่วมกันแสดงความจงรักภักดีต่อแม่ของแผ่นดินของชาวไทย


สำหรับการจัดพิธีครั้งนี้ประกอบด้วย พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ โดยหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน องค์กรชุมชนต่าง ๆ การจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พร้อมร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีพระแม่ไทย อย่างไรก็ตามการจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ปรากฏว่าประชาชนชาวอําเภอคลองใหญ่จำนวนมากเข้าร่วมพิธีอันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ถวายแด่องค์แม่ของแผ่นดิน

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวภูมิภาคตราด