ข้าราชการไทยข่าวพาดหัว

ผู้บัญชาการทหารเรือร่วมงานสถาปนาครบรอบ 30 ปีหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง

ผู้บัญชาการทหารเรือร่วมงานสถาปนาครบรอบ 30 ปีหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
วันนี้ 13 ส.ค.63 พลเรือตรี อุทัย ชีวะสุทธิ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ได้นำกำลังพลในสังกัด จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยครบรอบปีที่ 30 แห่งการก่อตั้ง ณ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ซึ่งในวันนี้ ได้รับเกียรติจาก พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เดินทางมาร่วมเป็นเกียรติในพิธี พร้อมกันนี้ ได้มีผู้แทนหน่วยงานกองทัพเรือ ภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกลุ่มพลังมวลชน นำกระเช้าดอกไม้มาร่วมแสดงความยินดีในโอกาสนี้เช่นกัน
นอกจากนั้น ยังได้ประกอบพิธีทางศาสนา โดยนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป จากวัดสัตหีบ มาสวดเจริญพระพุทธมนต์ และฉันภัตราหารเพล เพื่อความเป็นสิริมงคล และอุทิศส่วนบุญกุศลแด่ดวงพระวิญญาณ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ตลอดจนข้าราชการที่ล่วงลับไปแล้ว


พลเรือตรี อุทัย ชีวะสุทธิ กล่าวว่า หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง หรือ สอ.รฝ. ถือกำเนิดมายาวนาน กระทั่งในปี พ.ศ.2518 กระทรวงกลาโหม ได้อนุมัติหลักการความพร้อมรบ ในการต่อสู้ป้องกันทางอากาศ โดยให้ กองทัพเรือ จัดตั้งหน่วยต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศ มีหน้าที่ป้องกันภัยทางอากาศให้แก่ ฐานทัพเรือ และที่ตั้งสำคัญทางทหาร กระทั่ง วันที่ 23 พ.ย.2524 ได้อนุมัติจัดตั้ง กรมต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ขึ้นตรงต่อหน่วยฐานทัพเรือสัตหีบ โดยใช้พื้นที่ที่ได้รับมอบคืนจากกองทัพอากาศ เป็นที่ตั้งของหน่วย


ต่อมา ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 เม.ย.2530 รัฐบาลมีโครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก จึงได้มอบหมายให้ กองทัพเรือ รับผิดชอบป้องกันภัยทางอากาศ และภัยทางทะเล ให้กับพื้นที่เศรษฐกิจเหล่านั้น โดยต่อมา ได้ขยายหน่วยให้เป็น หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ขึ้นตรงต่อกองทัพเรือ เมื่อวันที่ 13 ส.ค.2533 สอ.รฝ. จึงถือเอาวันนี้ เป็นวันคล้ายวันสถาปนาหน่าย ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา รวมระยะเวลา 30 ปี มีวิสัยทัศน์ที่ว่า สอ.รฝ.จะเป็นกำลังรบหลักของระบบป้องกันภัยทางอากาศ และระบบป้องกันฝั่ง กับสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ ที่มีความพร้อมสูงสุด

ภาพ/ข่าว นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี ผู้สื่อข่าว จ.ชลบุรี
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก