ข้าราชการไทยข่าวพาดหัว

ผอ.สง.ปรมน.ทร.มอบโครงการชุมชนร่วมใจเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และพบปะมวลชนในพื้นที่

ผอ.สง.ปรมน.ทร.มอบโครงการชุมชนร่วมใจเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และพบปะมวลชนในพื้นที่
ในวันนี้ 13 ส.ค.63 พลเรือโท เชษฐา ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (ผอ.สง.ปรมน.ทร.) เป็นประธานในพิธีส่งมอบ โครงการชุมชนร่วมใจเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และพบปะมวลชนในพื้นที่ จ.ภูเก็ต

โดยมี นาวาเอก บัณฑิต ขวัญชื่น ผู้อำนวยการสำนักรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ต พันเอก อนันต์ อยู่ประสิทธิ์ หัวหน้ากลุ่มพลังนาวีสัมพันธ์ และนายมูฮัมหมัด สีตีเลาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกะตะ พร้อมด้วยครู นักเรียน และมวลชนสมาชิกกลุ่มพลังนาวีสัมพันธ์ จังหวัดภูเก็ต ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านกะตะ (ตรีทศยุทรอุปถัมภ์) ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
ภาพ/ข่าว ปชส.สง.ปรมน.ทร.
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645