ข่าวพาดหัวช่วยชาวบ้าน

พะเยา – นายอำเภอปง นำหัวหน้าส่วนราชการ อปท.ชาวบ้านและนร.พร้อมใจลงแขกดำนำ “เอามื้อ เอาแฮง ร่วมแรง ปลูกข้าว”

พะเยา – นายอำเภอปง นำหัวหน้าส่วนราชการ อปท.ชาวบ้านและนร.พร้อมใจลงแขกดำนำ “เอามื้อ เอาแฮง ร่วมแรง ปลูกข้าว”

วันนี้ ( 13 สิงหาคม 2563 )เวลา 08.30 น. ที่บ้านหนองบัว ม.2 ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา นายนิกร ยะกะจาย นายอำเภอปง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ชาวบ้านหนองบัวและนักเรียนในพื้นที่ ได้พร้อมใจกันลงแขกดำนา ภายใต้แนวคิด “ เอามื้อ เอาแฮง ร่วมแรงปลูกข้าว “ บนพื้นที่นากว่า 5 ไร่ เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริมขนบประเพณีการเอามือ เอาแฮงในการปลูกข้าวที่มีแต่ตั้งสมัยโบราณ ตลอดจนเป็นการแสดงถึงความสามัคคี มีน้ำใจที่เอื้ออารีย์พร้อมที่จะช่วยเหลือกิจการงานใดๆของชุมชน โดยไม่ต้องมีการจ้างด้วยทรัพย์สินเงินทอง

 


นายนิกร เปิดเผยว่า ชาวบ้านใน ต.งิม โดยมากในถึงฤดูกาลทำนา จะไม่มีการจ้าง แต่จะใช้ระบบเอามื้อ เอาแรง อันเป็นวิถีของชาวบ้าน ใครว่างก็ไปช่วยกันทำนา มีการจดบัญชีรายชื่อเอาไว้และมีการจัดวางลำดับก่อนหลัง และจะสิ้นสุดคนสุดท้ายเมื่อเสร็จสิ้นฤดูทำนาพอดี ซึ่งในปีนี้เจ้าของนาที่สุดท้ายเป็นที่นาของนายสงคราม บุญธรรม มีพื้นที่ประมาณ 5 ไร่ เป็นพื้นที่แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวจ้าว กข 6 ที่ได้รับการสนับสนุนจากรมการข้าวและสำนักงานเกษตรอำเภอปง เพื่อใช้แจกจ่ายให้กับเกษตรกรในพื้นที่นำไปเพาะปลูกขายพันธุ์ในปีหน้า เป็นการลดต้นทุนในการทำนา ส่งเสริมความสามัคคีในขณะเดียวกันก็ได้สืบสานจารีตประเพณีที่ดีงามไว้


สำหรับบรรยากาศการทำนา “ เอามื้อ เอาแฮง ร่วมแรง ปลูกข้าว “ ในปีเต็มไปด้วยความสนุกสนาน มีการหยอกเอิน พูดแซว เรื่องราวประเด็นต่างๆในชุมชนอย่างกว้างขวาง ใช้เวลาเพียงครึ่งวันการทำนาก็สิ้นสุด จากนั้นมีการนำเอาอาหารที่เตรียมมาทั้งเจ้าของนาเองและอื่นๆนำมาตั้งวงทานกันด้วยความสุข ก่อนที่จะแยกย้ายกลับบ้าน เพื่อรอเวลาเก็บเกี่ยวอีกครั้ง
(ภาพ/ทีมข่าวพะเยาทีวี อ.ปง :ข่าว สราวุธ ตั้งประเสริฐ พะเยา )