ข่าวทั่วไป

คุมประพฤติประจวบสร้างอาชีพให้กับชาวบ้าน 40 คนได้รับผลกระทบ covid-19

คุมประพฤติประจวบสร้างอาชีพให้กับชาวบ้าน 40 คนได้รับผลกระทบ covid-19
วันที่ 14 ส.ค.63 ที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซอยปิ่นอนุสรณ์ 6 ถนนสวนสน ตำบลประจวบ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายประหยัด ไม้แพ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย นายปิยะชาติ ไฮ้คง หัวหน้ากลุ่มงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดอบรมฝึกสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านผู้มาติดต่อกับสำนักงานคุมประพฤติ รวมไปถึงชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(covid-19) ทำให้ขาดอาชีพขาดรายได้เลี้ยงครอบครัว รวมจำนวน 40 คน ภายใต้กิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด


โดยได้จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำไม้กวาดทางมะพร้าวให้กับชาวบ้านผู้ที่สนใจ โดยนายนรชาติ อ่วมองอาจ ครูผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญชำนาญเกี่ยวกับการทำไม้กวาดทางมะพร้าว ผู้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังจากการออกรายการทีวี ผู้หญิงแจ๋ว ทางโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 มาแล้ว มาเป็นวิทยากร และการสอนทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้ไว้ใช้เองที่บ้าน เช่น จากใบไม้และขุ๋ยมะพร้าวเพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายและทำให้พืชผักที่นำมาจำหน่าย หรือนำไปบริโภคปลอดภัยจากสารพิษเคมี โดยนายบุญมา มหาพงษ์ หมอดินอาสาอำเภอเมืองประจวบ เป็นวิทยากร เป็นต้น
ทั้งนี้เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาสังคม และความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านที่ขาดรายได้ ขาดอาชีพ เลี้ยงดูครอบครัวในชีวิตประจำวัน และทำให้สมาชิกคนในครอบครัวไม่หลงเดินทางผิด อยู่ห่างไกลจากยาเสพติด และเพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมอีกด้วย

พิสิษฐ์ รื่นเกษม ข่าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โทร 099 3396 4 4 4