ข้าราชการไทยข่าวทั่วไปข่าวพาดหัวตรวจเยี่ยม

พิษณุโลก – มทบ.39 มอบผ้าห่มกันหนาวให้พี่น้องชาวอำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

พิษณุโลก มทบ.39 มอบผ้าห่มกันหนาวให้พี่น้องชาวอำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 1000 พลตรี นพดล รอดกลาง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 จัดชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 39 ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนเพื่อบรรเทาสาธารณะภัยและเสริมสร้างความเข้าใจ ภายใต้แผนงาน “ตำบลสนับสนุนพลเรือนเพื่อความมั่นคง” ณ บ้านหนองขอน และบ้านหนองขอนเหนือ ตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก กิจกรรมประกอบด้วย


1. ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ การรับสมัครทหารกองเกินเป็นทหารกองประจำการโดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ โดย สัสดีอำเภอเนินมะปราง
2. ชุดแพทย์เคลื่อนที่ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพและตรวจร่างกายเบื้องต้น พร้อมแจกจ่ายยาสามัญประจำบ้าน, เจลล้างมือพระราชทาน และหน้ากากอนามัย
2. มอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 30 ผืน เพื่อบรรเทาภัยหนาวให้กับผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ ณ อาคารอเนกประสงค์หมู่บ้านฯ

พร้อมลงพื้นที่มอบถุงยังชีพกองทัพบก ให้กับผู้พิการในชุมชน จำนวน 10 ราย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในวิกฤตการแพร่ระบาด Covid-19
มณฑลทหารบกที่39 #มทบ.39
ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน
ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส
ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก