ข่าวทั่วไปข่าวพาดหัว

ประจวบฯ – จัดพิธีมอบปฏิทินหลวงพุทธศักราช 2565 พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่ แก่ข้าราชการในจังหวัด

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดพิธีมอบปฏิทินหลวงพุทธศักราช 2565 พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่ แก่ข้าราชการในจังหวัด

เช้าวันนี้ (28 มกราคม 2565) ที่ ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีมอบปฏิทินหลวงพุทธศักราช 2565 พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่ ให้แก่ข้าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธี


สำนักพระราชวัง ได้จัดพิธีมอบปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2565 พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่ ให้แก่กระทรวงมหาดไทย ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 3 อาคารสำนักพระราชวัง หน่วยงานในพระองค์ 904 โดยมีพลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นประธาน เพื่อให้กระทรวงมหาดไทย ดำเนินการมอบปฏิทินหลวง ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด จำนวน 1 เล่ม และขอให้จังหวัดพิจารณามอบต่อให้แก่ข้าราชการ ผู้แทนหน่วยงานในจังหวัด จำนวน 2 เล่ม ซึ่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรมอบปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2565 พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่ ให้แก่ นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นผู้มอบ
ปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2565 เป็นสมุดปกหนังสีเหลือง อันเป็นสีประจำวันพระราชสมภพ มีตราพระปรมาภิไธยย่อ วปร. ระบุข้อความ “ปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2565 พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่” รวมมีเนื้อหาทั้งหมด 21 หัวข้อ อาทิ พระปฐมบรมราชโองการ ปีและศักราชทางจันทรคตินิยมอย่างไทย วันพระราชสมภพพระมหากษัตริย์ สมเด็จพระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ และวันสำคัญทางศาสนา เป็นต้น
พิสิษฐ์รื่นเกษมข่าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โทร 099 339 6444