กีฬาข้าราชการไทยข่าวพาดหัวป้องกัน COVID-19

กรมพลศึกษาเตรียมจัด Peace Game 63 ส่งเสริมกีฬาจังหวัดชายแดนใต้ สู้ภัยโควิด-19 บูรณาการจัดแถลงข่าว “โครงการแข่งขันกีฬา และการออกกำลังกายเพื่อสันติสุข PEACE GAME ประจำปี 2563”

กรมพลศึกษาเตรียมจัด Peace Game 63 ส่งเสริมกีฬาจังหวัดชายแดนใต้ สู้ภัยโควิด-19 บูรณาการจัดแถลงข่าว “โครงการแข่งขันกีฬา และการออกกำลังกายเพื่อสันติสุข PEACE GAME ประจำปี 2563”

วันนี้ 14 ส.ค.63 ที่ห้องนราทัศน์ โรงแรมอิมพีเรียล อ.เมือง จ.นราธิวาส นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการแถลงข่าว “โครงการแข่งขันกีฬา และการออกกำลังกายเพื่อสันติสุข PEACE GAME ประจำปีงบประมาณ 2563” โดยมีนายณรงค์ สังข์ประสิทธิ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส ตลอดจนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดสงขลา ร่วมการแถลงข่าวฯ

กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา ได้ร่วมกันจัดแถลงข่าว “โครงการแข่งขันกีฬา และการออกกำลังกายเพื่อสันติสุข PEACE GAME ประจำปีงบประมาณ 2563” โดยแบ่งเป็น 2 ชนิดกีฬา ได้แก่ การแข่งขันฟุตบอลสันติสุข และมวยไทยสันติสุข โดยการจัดการแข่งขันฟุตบอล รอบชิงชนะเลิศจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม ถึง 8 กันยายน 2563 ณ สนามกีฬามหาราช อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส และการแข่งขันมวยไทย รอบชิงชนะเลิศจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 17-22 กันยายน 2563 ณ สนามกีฬากลาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา เพื่อขับเคลื่อนงบบูรณาการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเป็นไปตามนโยบายเพิ่มเติมของรองนายกรัฐมนตรี สำนักการกีฬา ในรูปแบบใหม่ New Normal วางมาตรการและเงื่อนไขจัดการเเข่งขันกีฬาในยุคโควิด-19 เพื่อเป็นเครื่องยืนยันการันตีสร้างความมั่นใจให้เเก่นักกีฬา เจ้าหน้าที่ โค้ช เเละประชาชนทั่วไป

“โครงการแข่งขันกีฬา และการออกกำลังกายเพื่อสันติสุข PEACE GAME ประจำปีงบประมาณ 2563 ถือเป็นงานประจำปีที่ได้จัดขึ้นทุกปี โดยปีนี้เนื่องจากสถานการ์ณโควิด-19 จึงทำให้ต้องเลื่อนการจัดการแข่งขัน แต่ถือเป็นความโชคดีที่ประเทศไทยได้มีมาตรการอย่างเคร่งครัด ในการจัดการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดโควิด-19 ได้อย่างทันท่วงที จึงทำให้ได้กำหนดจัดงานได้อีกครั้ง เเต่ยังต้องปฏิบัติตามมาตรการเเละความปลอดภัยทางสาธารณสุข โดยการจัดงานในครั้งนี้ได้วางมาตรการและเงื่อนไขจัดการเเข่งขันกีฬาในยุคโควิด-19 เเบบปลอดภัย ตามมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

สำหรับการจัดโครงการแข่งขันกีฬา และการออกกำลังกายเพื่อสันติสุข PEACE GAME ประจำปี 2563 กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ตระหนัก ถึงปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงเห็นควรยกระดับการจัดการแข่งขันฟุตบอล การแข่งขันมวยไทย ให้ลงไปสู่พื้นที่ในระดับตำบล เพื่อสอดคล้องกับแผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เกิดความรัก ภาคภูมิใจและหวงแหนในท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ มีความเข้าใจการดำเนินการงานภาครัฐ ยอมรับ และให้ความร่วมมือกับภาครัฐเพิ่มขึ้น

ในครั้งนี้กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกีฬาต่างๆ ในพื้นที่ใน 4 จังหวัดชายแดนใต้ โดยเฉพาะการจัดการแข่งขันฟุตบอล และมวยไทย ในจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ4 อำเภอ สงขลา ที่ผ่านมามีเด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่รวมกว่า 400,000 คน ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกซ้อมและเข้าร่วมการแข่งขันฯ
สำหรับการจัดโครงการ “แข่งขันกีฬา และการออกกำลังกายเพื่อสันติสุข (PEACE GAME กีฬาสร้างฝัน เพื่อสันติสุข)”ประจำปีงบประมาณ 2563 ที่จะจัดขึ้นประกอบด้วยหลายหน่วยงานดำเนินการรับผิดชอบประกอบด้วย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา, สถาบันการพลศึกษาประจำวิทยาเขตยะลา, จังหวัด นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา, ท้องถิ่นจังหวัด นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา, องค์การบริหารส่วนจังหวัด นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา, อำเภอทุกอำเภอภายใน จังหวัด นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา, สำนักงานกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 4 จังหวัดสงขลา และ ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัด นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา
โดยการจัดการแข่งขันฟุตบอล รอบชิงชนะเลิศจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม ถึง 8 กันยายน 2563 ณ สนามกีฬามหาราช อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส และการแข่งขันมวยไทย รอบชิงชนะเลิศจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 17-22 กันยายน 2563 ณ สนามกีฬากลาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

ข่าว.ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส 0936193807